+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Důležité parametry regulačních a vyvažovacích armatur

05.03.2021 Firma: AFRISO spol. s r.o. Časopis: 1/2021

V tomto článku lze nalézt informace o parametrech, které umožní zvolit správnou velikost vyvažovacích nebo regulačních armatur.

Image 1

První zmínka je o průtokovém součiniteli K[m3·h–1]. Jedná se o málo diskutovaný, a přitom důležitý parametr při výběru armatury. Tento parametr je stanoven experimentálně za přesně definovaných podmínek. Stanovuje se při poklesu tlaku na ventilu 1 bar, tzn. před ventilem máme tlak 3 bary a za ventilem 2 bary. Při tomto poklesu tlaku se po dobu jedné hodiny shromažďuje veškerá protečená voda. Toto protečené množství určuje kapacitu ventilu – součinitel Kv [m3·h–1].

Součinitel Kv je určen pro regulační a kulové ventily tzn. všude, kde změna polohy kuželky změní vnitřní průtok v důsledku zvětšení nebo zmenšení vnitřního průměru. Jinak také řečeno: jeden ventil může mít několik hodnot Kv součinitelů, v závislosti dle počtu stupňů otevření. Oproti tomu rotační směšovací ventil třícestný nebo čtyřcestný je vždy plně otevřený v jednom nebo ve druhém směru, popř. poměrově. Pro tento ventil se parametr K= Kvs. Kvs je hodnota průtoku při maximálním otevření armatury. Koefi­cient Kvs nám poskytuje také objektivní porovnání s armaturami jiných výrobců. Častou chybou je se domnívat, že hodnota Kvs se rovná skutečnému průtoku celé instalace.

Jak vybrat správný směšovací ventil naleznete v článku na webu topin.cz. V článku se můžete dočíst, že se ventil vybírá mimo jiné dle parametru Kvs, nikoliv podle rozměru připojení. Bohužel takto mylně vybírá armatury mnoho instalatérů. Pro jeden rozměr připojení ventilu může totiž existovat více variant Kvs. Co může způsobit nesprávně zvolený parametr Kvs naleznete v dalším článku na topin.cz.

Další parametr, který se objevuje v technických údajích ventilů, je DN – jmenovitý průměr. Jmenovitý průměr není nic jiného než přibližný průměr potrubí udávaný v milimetrech. Nejedná se však o přesný vnitřní rozměr ventilu. Rozměr DN snadno klasifikuje trubky, což umožňuje vzájemné porovnání ocelových a plastových trubek, pokud jde o velikost a průtok. Většinou platí, že průměr připojení se shoduje s hodnotou DN.

Neměli bychom také opomenout typ a velikost závitu. V hydraulice nejčastěji používáme dva typy závitů: válcový a kuželový. Rozdíl v použití závitů určuje po­užití vhodného typu těsnění. Např. pro trubkové válcové vnější (G) nebo vnitřní (GW) závity se používá ploché těsnění. Ale pro trubkové válcové vnitřní (Rp) nebo trubkové kuželové vnější závity (R) se používá teflonová páska nebo těsnicí konopí.

Parametr PN označuje maximální tlak, jaký vydrží daná armatura. Zato Tmax určuje maximální teplotu, které dokáže armatura odolat. Maximální hodnota se určí podle nejméně odolné části celku.


V případě nejasností se neváhejte obrátit na technickou podporu AFRISO.
Kontakt: www.afriso.cz, Tel. +420 272 953 636
Firemní článek