+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Digitalizace ve stavebnictví se těší stále většímu zájmu

27.06.2019

V roce 2015 BIM neznala více jak polovina projektových společností a aktivně ho používala pouze jedna z deseti projektových společností. Zatímco v roce 2017 už BIM neznala pouze desetina projektových firem, naopak BIM aktivně využívala třetina těchto firem. Digitalizace významně proměnila tvář řady odvětví.

Ve stavebnictví je velmi diskutovanou otázkou a těší se stále většímu zájmu. Potvrzují to výzkumy analytické společnosti CEEC Research ve spolupráci se společností Graitec a Sudop Group.

Image 1

„V rámci věcného záměru Stavebního zákona navrhujeme komplexní digitalizaci stavebního řízení. Tato digitalizace zahrnuje nejen zavedení podávání žádostí na interaktivních formulářích, ale zejména vznik nových digitálních úložišť. Jedná se o národní geoportál územního plánování, kde bude na jednom místě veřejně přístupná veškerá platná územně plánovací dokumentace, dále je to digitální technická mapa jako zdroj garantovaných informací o dopravní a technické infrastruktuře, a pak také úložiště dokumentací a rozhodnutí. Digitalizace, tak jak ji naše ministerstvo navrhuje, představuje pro všechny stavebníky velký přínos, a proto věřím, že náš návrh najde podporu. Předpokládám, že podat žádost a vyřídit Stavební povolení on-line bude možné od začátku účinnosti nového stavebního zákona. Naší snahou je, aby platil od roku 2021,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

BIM je stále oblíbenější i mezi zadavateli stavebních zakázek. V roce 2015 si přála zpracování projektové nebo předávací dokumentace v BIM pouze desetina zákazníků, v roce 2017 to byla už čtvrtina.

Kdy plánujete začít používat BIM v rámci vaší domácnosti?

Image 2

S tím souhlasí Jaroslav Šinka, vedoucí Odboru stavebního a životního prostředí, Městský úřad Cheb: „Digitalizace celého procesu vzniku stavby, od návrhu přes jeho realizaci až po následné užívání, je předpokladem pro zefektivnění stavebnictví. S největší pravděpodobností by alespoň částečnou digitalizací jak procesu přípravy, tak i povolování stavby, mohlo dojít ke zkrácení potřebných lhůt pro povolení stavby jako takové, ale i k celkovému zpřehlednění situace ve vztahu k okolí a vazbám na okolí, což by bylo přínosem při povolování staveb.“

František Benč, ředitel společnosti IBR Consulting, s.r.o. dodává: „V současné době je digitalizace v oblasti stavebnictví na velmi nízké úrovni. Projektová dokumentace a téměř veškeré schválené dokumenty vznikající při realizaci stavby jsou předávány v papírové podobě. V první řadě je nutné definovat rozsah požadovaných elektronických dat a určit formáty pro jejich předávání, následně je možné řešit jejich sdílení ve společném datovém prostředí.“

Lze vhodnou aplikací BIM snížit náklady v průběhu realizace, správy a údržby stavby?

Image 3

Dvě třetiny dotázaných veřejných investorů se shodují na tom, že by se k BIM mělo přistupovat koncepčně, tedy aby platila jednotná pravidla napříč celým stavebním trhem, pro individuální řešení na základě zhotovitele a zadavatele se vyjádřila více jak desetina a za rozhodující toto nepovažuje téměř pětina.

Toto se promítá i do preferovaného způsobu zavedení BIM v rámci organizace, kdy více jak tři čtvrtiny veřejných investorů uvedly, že upřednostňují počkat si na vytvoření standardu státem, následně jej aplikovat na pilotních projektech a nechat na státu vyhodnocení efektu této standardizace, pouze jeden veřejný investor z deseti je pro vytvoření vlastních standardů a strategií, následnou aplikaci na pilotní projekty a úpravu standardů podle vyhodnocení.

Z tiskové zprávy