+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Deskové výměníky Alfa Laval

03.04.2017 Firma: KP MARK s.r.o. Časopis: 2/2017

 

Image 0

V dokonalém světě by každý výrobek fungoval podle specifikací výrobce. V odvětví rozebíratelných deskových výměníků tepla (GPHE) někteří výrobci při dimenzování výměníků „upravují“ neboli zkreslují výpočty tepelného výkonu. Tato praxe poškozuje důvěru v přísliby výkonu a často má za následek poddimenzované GPHE s nedostatečným výkonem, které zvyšují provozní náklady vzduchotechnických soustav.

Za těchto okolností je naprosto logické, aby byl uváděný tepelný výkon ověřován pomocí jediného existujícího globálního programu pro deskové výměníky tepla – certifikace výkonu AHRI.

Institut pro klimatizaci, vytápění a chlazení (AHRI) je jediná nezávislá externí organizace, která v globálním měřítku provádí certifikaci výkonu deskových výměníků tepla. AHRI je nezisková organizace, která pomocí svých certifikačních programů a norem usiluje o to, aby svým klientům pomáhala šetřit energii, zvyšovat produktivitu a chránit životní prostředí.

Program certifikace výměníků tepla kapalina-kapalina (LLHE) organizace AHRI nabízí ověření tepelného výkonu třetí stranou – poskytuje nezávislé ujištění, že činnost výměníku tepla bude probíhat v souladu s technickými parametry udávanými výrobcem.

Rozebíratelné deskové výměníky tepla v bohatém sortimentu AlfaQ™ byly vůbec prvními, které získaly certifikaci AHRI. Od samého počátku programu certifikace výkonu AHRI dosahuje společnost Alfa Laval 100% míry úspěšnosti.

Přínosy certifikace výkonu

Certifikace výkonu AHRI má význam pro všechny subjekty zabývající se projektováním, výrobou, výběrem a používáním rozebíratelných deskových výměníků tepla:

  • Snižuje spotřebu energie a výrazně omezuje provozní náklady za dobu životnosti tím, že zajišťuje energeticky účinnější soustavu.
  • Udržuje plnou hodnotu investice tím, že se snižuje náklady na zkoušky v terénu a dodatečné výkonové rezervy součástí.
  • Umožňuje férové porovnání tepelného výkonu a poměru ceny k výkonu na základě ověřených kalkulací.
  • Zajišťuje plnění cílů v oblasti spotřeby energie a řízení klimatu díky přiměřenému dimenzování kapacity výměníku tepla.
  • Nabízí jistotu a klid všem, kdo se spoléhají na výkon systému - dodavatelům, konzultantům, smluvním partnerům i uživatelům.
  • Klade důraz na energetickou účinnost, která podporuje inovace a motivuje výrobce k vývoji efektivnějších výrobků.
  • Zabraňuje nepoctivému uvádění nadhodnocených údajů o tepelném výkonu, čímž prohlubuje důvěru v odvětví.

Rozebíratelné deskové výměníky tepla Alfa Laval AlfaQ™, optimální volba

Image 2

Bohatý sortiment výměníků tepla značky Alfa Laval pro aplikace VZT zahrnuje rozebíratelné, polosvařované, svařované, pájené výměníky, včetně modelů s dvojitou stěnou. Řady prodávané pod značkou AlfaQ™ jsou součástí portfolia našich rozebíratelných deskových výměníků tepla. Výměníky tepla AlfaQ™ jsou k dispozici pro většinu požadavků v oblasti přenosu tepla – rozsáhlých i drobných – a poskytuje se na ně tříletá záruka.

Tato skutečnost jen dále dokládá naše odhodlání optimalizovat výkonnost procesů našich zákazníků.

Image 1

Chcete-li mít jistotu, vyberte si řadu AlfaQ™ s certifikací AHRI

Image 3

Image 4

Firemní článek