+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Decentrální systémy řízeného větrání s rekuperací

Ve snaze ušetřit za vytápění balíme naše byty a domy do pořád těsnějšího obalu. Vysoce účinné tepelné izolace a stále dokonalejší vícevrstvá okna brání únikům tepla. Zároveň ale zhoršují cirkulaci vzduchu a podílejí se na snížení kvality vnitřního klimatu budov.

Existuje několik způsobů, jak zajistit výměnu vzduchu v budově. Typickým řešením je nárazové větrání okny (projektanti nejčastěji řeší normové hygienické požadavky na kvalitu vzduchu v budovách právě tímto způsobem), které má ale značné nevýhody: připomeňme třeba únik tepla, zvýšená hlučnost, nebo skutečnost, že kvalita a množství vyměněného vzduchu je velmi těžko regulovatelná.

O něco sofistikovanější způsob představuje mechanický přívod čerstvého vzduchu do interiéru a jeho přirozený odvod okny. Toto řešení ale neřeší vlhkost přiváděného vzduchu či jeho rovnoměrnou distribuci. Opačný postup (přirozený přívod vzduchu okny a mechanický odvod vzduchu) zase vykazuje velké tepelné ztráty větráním a nemožnost ovlivnit kvalitu přiváděného vzduchu do interiéru. Proto se pořád častěji využívají systémy řízeného větrání s rekuperací tepla, které dokáží nevýhody výše popsaných systémů eliminovat: zajišťují pravidelnou výměnu vzduchu s minimální ztrátou energie. Jedině kombinací kvalitní větrací jednotky a hygienických zdravotně nezávadných rozvodů vzduchu přinese investice do systému větrání kýžené přednosti, jako trvalý přívod čerstvého vzduchu, úspory nákladů na vytápění 30–50 %, odstranění vlhkosti a plísní, pominutí průvanu a snížení prašnosti, stejně jako setrvalé zvyšování hodnoty stavby.

Jak to funguje

Větrací jednotky dodávají do místnosti čerstvý vzduch, vlhký vydýchaný odvádějí ven – takže už není potřeba řešit výměnu vzduchu otevřením okna, kdy dochází k velkým energetickým ztrátám. Čerstvý vzduch je naprosto zásadní pro vnitřní klima budov: posiluje schopnost koncentrace a výkonnost, ale i zlepšuje spánek. Při využití větracích jednotek probíhá výměna vzduchu bez průvanu: nevíří prach a celkově prospívá zdraví. Zejména alergici ocení výkonné filtry v jednotkách, které zachycují jemný prach a pyl. Redukcí zvýšené vlhkosti se zamezuje tvorba plísní, vznikající při nedostatečném větrání. „Díky zpětnému získávání tepla z odváděného vzduchu a jeho předávání přiváděnému vzduchu (rekuperaci) se snižuje spotřeba energie, neboť žádná tepelná energie se neztrácí větráním okny. Šetří se tak náklady na vytápění, a tím i peníze,“ vysvětluje šéf zastoupení společnosti Zehnder pro Českou a Slovenskou republiku Jiří Štekr.

Image 1Obr. 1 • Schéma decentrálního větrání

Jde to i decentrálně

Zatímco jednotky s tzv. centrálním řízením jsou dnes již standardem zejména ve „výbavě“ pasivních rodinných a bytových domů, společnost Zehnder, špičkový výrobce radiátorů a systémů řízeného větrání s rekuperací, vyvinula i jednodušší a účinné decentrální systémy. Hodí se zejména pro menší byty a jako dodatečné řešení pro byty i rodinné domy, kde se třeba přestavbou změnily jeho původní parametry (zateplení, výměna oken, ale i přístavba, která komplikuje výměnu vzduchu v původní části budovy).

Decentrální jednotky zajišťují nepřetržitou výměnu vzduchu v místnosti bez použití centrálního systému rozvodů vzduchu. Moderní větrací jednotka čerstvý vzduch nasává a vydýchaný odvádí pouze jedním otvorem ve zdi. Odpadají tak složité a prostorově náročné rozvody – výměna vzduchu za čerstvý, navíc předehřátý či ochlazený na požadovanou teplotu (v závislosti od ročního období čí venkovní teploty a preferencí uživatele), je okamžitá. Díky souběžnému přívodu čerstvého a odvodu znečištěného vzduchu a integrovanému entalpickému výměníku (důležitá součást originálních systémů Zehnder!) si lze užívat výhod řízeného větrání s rekuperací i bez instalace rozvodů vzduchu vyžadující větší stavební úpravy a investici. Decentrální jednotky uživateli zajišťují optimální výměnu vzduchu, rekuperaci tepla i vlhkosti.

Entalpický výměník: čistý vzduch bez kondenzace

Entalpický výměník zajišťuje optimální rekuperaci tepla a vlhkosti. Na rozdíl od konkurenčních decentrálních jednotek bez entalpie tak výměník zabraňuje nadměrnému vysušování vzduchu v zimním období, spolehlivě odvádí nadbytečnou vlhkost z místností, a navíc jeho využitím nehrozí tvorba kondenzátu – což zjednodušuje technické řešení a šetří čas montáže.

Speciální membrány entalpického výměníku zabraňují přenosu plísní a množení bakterií, lze je snadno vyčistit propláchnutím výměníku vodou, a tak zabezpečit vysokou účinnost rekuperace i po mnoha letech. Větrací jednotky s entalpickým výměníkem pracují bez omezení až do –5 °C. V rozmezích T mezi –5 °C až –15 °C je automaticky aktivována protizámrazová ochrana jednotek, zabraňující jejich zamrznutí.

Image 6Obr. 2 • Zehnder ComfoAir 70

Snadná instalace

Decentrální větrací jednotky s rekuperací tepla Zehnder ComfoAir 70 a Zehnder ComfoSpot 50 lze nainstalovat velmi jednoduše bez potrubních rozvodů: postačí pouze jádrové vyvrtání otvoru do obvodové zdi a elektrická přípojka 230 V. Již zmíněný entalpický výměník zajišťuje, že není nutné řešit případný odvod kondenzátu a jeho spádování přes fasádu domu. Decentrální jednotky Zehnder ComfoAir 70 jsou koncipovány pro připojení druhé místnosti: umožňují pak větrat i dvě místnosti najednou. Například se větrací jednotka instaluje v kuchyni (na WC, v koupelně), ze které odvádí znečištěný teplý vzduch, kterým v zimě temperuje venkovní čerstvý čistý vzduch, přiváděný od obývacího pokoje (dětského pokoje, ložnice). A to bez průvanu, venkovních nečistot či pylu a s přidanou hodnotou snížení hlukové zátěže v místnosti.

„Tyto jednotky představují ideální řešení pro malé bytové prostory za účelem provětrání, a dokonce i vyřešení problémů s plísněmi v jednotlivých vlhkých místnostech,“ říká Jiří Štekr. „Hodí se nejen pro rekonstrukce, ale mohou být rovněž velmi flexibilně navrženy do novostaveb. Ve velkých bytech můžeme využít několik jednotek“.

Image 7Obr. 3 • Jednotka na fasádě může mít volitelně i nerezovou mřížku (standardně je mřížka v bílé barvě)

Zehnder ComfoSpot 50

Decentrální větrací jednotka Zehnder ComfoSpot 50 pro větrání jednotlivých místností nebo malých bytů potřebuje k instalaci pouze vyvrtání otvoru ve zdi o 340 mm a el. přívod 230 V. Do vyvrtaného otvoru se vloží montážní trubka, která se dá libovolně zkrátit pro tloušťky stěn od 350 do 600 mm. Do ní se napevno zasune těleso jednotky z EPP, ve kterém je umístěna veškerá technika včetně entalpického výměníku. Na fasádě jakož i v obytném prostoru je vidět pouze nenápadný krycí panel o rozměrech 376 x 380 x 50 mm, který se dá nalakovat a tím opticky přizpůsobit prostředí. Ve vnitřním krycím panelu je integrováno ovládání jednotky, pomocí kterého lze volit ze čtyř rychlostí větrání nebo jednotku vypnout. Navíc pro dosažení vyššího komfortu i účinnosti větrání lze využít doplňkové funkce ovládání pomocí čidel vlhkosti, VOC a CO2. Displej upozorňuje na potřebu výměny filtrů, které mohou být uživatelem bytu snadno a bez nářadí vyměněny. Jiná údržba není nutná. Zabudovaný entalpický výměník je v oblasti decentrálních jednotek výjimečný a umožňuje zpětné získání až 82 % tepla a 78 % vlhkosti.

Image 2Obr. 4 • Zehnder ComfoSpot 50

Zehnder ComfoSpot 50 může za hodinu vyměnit až 55 m3 vzduchu a hodí se do prostor o ploše do cca 45 m2. Přitom pracuje extrémně tiše: v třímetrové vzdálenosti činí hladina hluku jednotky při dodávaném objemu vzduchu 30 m3/h pouhých cca 25 dB(A), čímž je úroveň hluku větrací jednotky pod hodnotou všeobecné slyšitelnosti. Větrací jednotka má nízké provozní náklady: příkon cca 5 W při 2. rychlosti větrání, tj. náklady na spotřebu el. energie jsou nižší než 300 Kč / 11 eur za rok.

Image 3Obr. 5 • Sestava Zehnder ComfoSpot 50

Zehnder ComfoAir 70

Prvotřídní decentrální větrací jednotka Zehnder ComfoAir 70 s rekuperací tepla a vlhkosti, trvale zabezpečuje přísun čerstvého čistého vzduchu pro jednu místnost nebo malý dvoupokojový byt. Otvor ve zdi je o ø 280 mm a tloušťce 280–600 mm, k provozu je zapotřebí elektrický přívod 230 V. ComfoAir 70 umožňuje napojení druhé místnosti. Plochým potrubím Zehnder flat51 o výšce pouhých 51 mm, integrovaným do zdi, se propojí s kuchyní, odkud se nasává vlhký vydýchaný vzduch. Mikroventilací bez průvanu a víření prachu se provětrají obě místnosti.

Image 4Obr. 6 • Zehnder ComfoAir 70

Jednotka Zehnder ComfoAir 70 má elegantní design a nízkou hlučnost – při objemu vzduchu 40 m3/h pouhých cca 23 dB(A). Snadno se obsluhuje pomocí LED displeje. Etyoi volitelné úrovni vitrání a funkce vypnutí zajišťují ideální výminu vzduchu. Komfortní doploková eidla (vlhkostní, VOC či CO2), už tak snadné ovládání ještě zjednodušují a automatizují.

Image 5Obr. 7 • Zehnder ComfoAir 70

Displej upozorňuje na potřebu výměny filtrů. Velkoryse dimenzovaný entalpický výměník zajišťuje využití až 89 % tepla a 71 % vlhkosti z odváděného vzduchu. Zehnder ComfoAir 70 může za hodinu vyměnit až 65 m3/h vzduchu a hodí se do prostor o ploše do cca 65 m2. Má rozměry 660 x 440 x 145 mm.

tisková zpráva


Pro více informací klikněte na: https://www.zehnder.cz/decentralni-jednotky.
Pro bližší informace kontaktujte: M 731 414 443, info@zehnder.cz, www.zehnder.cz.
Kontakt pro média: Ing. Jiří Štekr, vedoucí zastoupení pro ČR a SR, M: 733 73 70 70, jiri.stekr@zehndergroup.com

Firemní článek