+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Dálkové odečty vodoměrů – OVAK plní svůj slib

12.02.2019

Ostrava se řadí mezi první města v České republice, kde byl použit dálkový odečet spotřeby vody pro spotřebitele.

Tzv. Smart metering byl společností Ostravské vodárny a kanalizace představen veřejnosti v roce 2017 a společnost za něj získala, v rámci celonárodní soutěže „Chytrá města pro budoucnost,“ zvláštní cenu poroty za významný přínos pro hospodaření s pitnou vodou.

V současnosti je již osazeno téměř 7 tis. kusů vysílačů, v roce 2019 se očekává připojení dalších 5 tisíc kusů a rozšíření technologie na všech 32 tisíc vodoměrů na území Ostravy je plánováno do konce roku 2024.

Hlavní výhodou chytrého vodoměru je, že spotřebitel má neustálý přehled o aktuální spotřebě vody a pokud dojde k nestandardnímu odběru (úniku) vody, systém pošle odběrateli varovný e-mail.

Systém funguje na principu přenosu dat z vysílačů umístěných na vodoměrech, které jsou pomocí digitálního kódovaného signálu koncentrovány do přijímačů.

Image 1

Přijímače přenášejí data do datového uložiště za pomocí technologie GPRS a následně přes rozhraní do informačního systému pro správu dat.

Celý digitální řetězec dat je šifrován a nejsou v něm přenášeny žádné osobní informace, které by mohly identifikovat odběratele.

„Naší snahou je umožnit občanům, aby mohli s vodou efektivně hospodařit. Systém, který je velmi spolehlivý, kromě jiného, chrání i soukromí spotřebitelů, protože k odečtu nemusí už vstupovat náš zaměstnanec na jejich pozemek,“ sdělil generální ředitel OVAK, Ing. Vojtěch Janoušek.

Vysílače je možné umístit jen na ty vodoměry, které jsou s touto technologií kompatibilní. Služba se netýká bytových vodoměrů. K získání náhledu na aktuální data o spotřebě vody musí mít odběratel zřízen přístup na Zákaznický účet prostřednictvím internetu. Pro zasílání upozornění na odchylky od standardní spotřeby musí vyplnit k tomu určený formulář.

Od příštího roku bude probíhat osazování vysílačů podle harmonogramu výměny vodoměrů s procházejícím cejchem, případně dle požadavku zákazníka. Ostrava tímto systémem pokračuje v naplňování vize tzv. SMART CITY, v projektech představujících nejmodernější postupy v zájmu reálného zlepšení kvality života obyvatelů.

Projekt Smart metering je především chytrou sítí, která pomáhá např. zjišťovat černé odběry vody, případně zjišťovat, přenášet a vyhodnocovat další informace z městské aglomerace. „Dnes si už málokdo dovede představit svůj život bez chytrého telefonu a dalších možností, které umožňují moderní technologie. „Naší snahou je tyto technologie maximálně zapojit i do zlepšení života občanů Ostravy. Smart metering OVAKu je určitě správným příkladem i pro další oblasti,“ sdělila Mgr. Kateřina Šebestová – náměstkyně primátora Ostravy.

Moderní technologie společnosti OVAK, které jsou v Ostravě aplikovány, jsou součástí know-how společnosti SUEZ GROUPE, která se společně se statutárním městem Ostrava podílí na správě a řízení společnosti. „Na základě zkušeností, které získala s technologiemi naše mateřská společnost v Evropě, se snažíme je nabídnout k využití ve všech společnostech i v České republice.

Proto projekt Smart meteringu už funguje v Ostravě, a byl zahájen i v Brně, Šumperku a Benešově,“ sdělil generální ředitel SUEZ Water Česká republika, Ing. Petr Konečný, MBA.

Zdroj: Ostravské vodárny a kanalizace