+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Čtyři základní pravidla pro správný návrh tepelného čerpadla

23.12.2020 Firma: GT Energy s.r.o.

Základem každého návrhu správně a úsporně fungujícího tepelného čerpadla, je dodržení čtyř základních jednoduchých pravidel, znáte je všechny?

Image 1

1. Zvolte velmi pečlivě potřebný výkon tepelného čerpadla

  • 1 kW instalovaného výkonu tepelného čerpadla je až 10x dražší než u plynového kotle a předimenzování tepelného čerpadla tak zbytečně zvyšuje investiční náklady.
  • Správná filozofie návrhu tepelného čerpadla spočívá v rozložení spotřeb tepla do průběhu dne a omezení odběrových špiček tak, aby tepelné čerpadlo dodávalo teplo delší dobu nižším výkonem.

2. Teplotu topné vody navrhněte co nejnižší

  • Zvýšení teploty topné vody o 10 °C zvýší u tepelného čerpadla cenu vyrobeného tepla o 25 až 30 %.

  • Preferujte proto podlahové a stropní vytápění s co nejnižší teplotou topné vody a v případě otopných těles zvolte maximální provozní teplotu do 55 °C

  • Přípravu teplé vody řešte samostatnou odbočkou, která je teplotně nezávislá na otopném systému.

3.  Navrhněte celý systém tak, aby vyhovoval především tepelnému čerpadla

  • Tepelné čerpadlo je i v komplikovaných kotelnách kombinujících více zdrojů tepla tím hlavním a nejdražším prvkem, má tedy právo aby se mu vše ostatní podřídilo.
  • Hydraulické zapojení, teplotní spád topných okruhů, parametry výměníků tedy přizpůsobte tepelnému čerpadlu, ne naopak. Teprve až ke správně ideově zapojenému tepelnému čerpadlu, doplňte ostatní podružné zdroje jako solární systémy, plynové kotle, atd…

4. Zvolte tepelné čerpadlo, které pro daný objekt nejlépe vyhovuje

  • Je-li možnost instalace systému země/voda s plošným kolektorem, zvolte ji. Z hlediska výšky investice, dosahovaných úspor i životnosti je to téměř vždy nejlepší řešení.
  • Pro ohřev velkého množství teplé vody, použijte speciální vysokoteplotní tepelná čerpadla pro tento účel určená. Mají výrazně nižší spotřebu elektřiny a delší životnost.
  • Pokud objekt potřebuje chlazení, zvolte tepelné čerpadlo s funkcí aktivního nebo pasivního chlazení.


Více informací zde.

Firemní článek