+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

ČEZ postaví ve Vítkovicích největší akumulátor v ČR

11.07.2023 Časopis: 2/2023

ČEZ chce do roku 2030 postavit akumulační kapacity o výkonu 300 MW.

Image 0

Nejnovějším příspěvkem je největší baterie České republiky o výkonu 10 MW, která vzniká v areálu Energocentra Vítkovice a v plném provozu bude v druhé polovině letošního roku.

Šestice 2,5 metru vysokých bateriových kontejnerů s celkem 34 bateriovými moduly, 3 chladiče a stejný počet transformátorů. To všechno s unikátním řešením baterií KORE Power, které mají oproti dosavadním akumulačním systémům až o 20 % vyšší kapacitu a jsou oproti dosavadní praxi servisovány zvenčí, a díky kompletnímu vyplnění vnitřního prostoru bez vnitřní uličky mají tak vyšší kapacitu než dosavadní typy. Skládačka, ze které se rodí největší akumulační systém ČR, symbolicky zapadá do postupné přeměny areálu Energocentra Vítkovice pro fungová-ní v podmínkách moderní energetiky. Významný dodavatel tepla pro průmyslové podniky, veřejnou správu i domácnosti v ostravské aglomeraci má od roku 2018 novou ekologickou kotelnu se třemi kotli a s kogeneračními jednotkami.

„Dekarbonizace čes­ké energetiky je šan­cí pro ekologické zdroje kombinované s chytrými řešeními. A právě takové spo­jení vidíme ve Vítko­vicích, kde jsme už dříve zmodernizovali provoz energetického zdroje a letos při­dáme největší českou baterii. Baterio­vý systém tu dokáže kromě poskytová­ní podpůrných služeb například pokrýt denní spotřebu 1300 domácností. Pro firmy, které chtějí mít podobnou pojist­ku v záloze, nabízí ČEZ ESCO taková řešení na klíč,“ říká Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO.

Co se uloží, to se počítá

Velkokapacitní baterie ve Vítkovicích bude fungovat ve vazbě s konvenčním blokem, který je významným regionální dodavatelem energií. Mezi jeho zákazníky patří např. Třinecké žele-zárny, Vítkovice Holding, Vítkovická Nemocnice Ostrava i domácnosti z okolí. Baterie umožní kromě klasického ukládání energie především poskytování různých typů podpůrných služeb v čele s primární regulací frekvence. V praxi tak při poklesu frekvence v síti pod 50 Hz začne bateriový systém v řádu milisekund dodávat regulační energii, a naopak při frekvenci nad 50 Hz ji ze soustavy odebírat.

Skupina ČEZ se akumulaci energie věnuje komplexně, mj. aktivitami v segmentu veřejných rychlodobíjecích stanic pro elektromobily, v průmyslových podnicích, pro malé i střední firmy i v domácnostech. Od roku 2019 provozuje 2,8MWh akumulační systém v areálu elektrárny Tušimice. Umístění dalších bateriových systémů se předpokládá a připravuje i v areálech dalších klasických elektráren. Využity by byly opět hlavně pro poskytování podpůrných služeb. Vedle nových baterií půjde i o sestavy z už dříve používaných akumulátorů, tzv. second-life. Evropský rozměr získávají tyto aktivity díky členství ČR v evropských platformách pro přeshraniční výměnu regulační energie MARI a PICASSO.

Image 1Tab. 1 • Top 5 největších akumulačních kapacit ČEZ v ČR

Zdroj: ČEZ

Související časopisy