+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Ceny paliv klesají, nejvhodnější čas pro nákup je právě teď

31.08.2023

Rostoucí ceny elektřiny a plynu loni výrazně zamíchaly také s cenou ostat­ních paliv. Platilo to hlavně pro pali­vové dřevo a dřevní pelety. Relativně cenově stabilní zůstalo v tomto kon­textu LPG.

Energetická krize postavila na hlavu i další dříve neměnnou skutečnost, a to že cena paliv, jimiž se lze zásobit dopředu, je nejnižší na jaře a v létě. Ostatně ten, kdo loni v tuto dobu kupoval pali­vové dřevo, jistě si pamatuje vyšší část­ku na faktuře a mnohdy i pořadník na vyřízení objednávek.

Image 0Foto: stockcreations / Shutterstock.com

Přestože letos zůstávají ceny energií vyš­ší, než na jaké jsme byli dosud zvyklí, situace na trhu se vrací k normálu. A to znamená, že v následujících týdnech na­stává období, kdy lze pořídit palivo na příští topnou sezonu nejlevněji. Platí to zejména pro dřevo, dřevní pelety a LPG, resp. propan dodávaný do zásobníku.

Zkapalněný propan je v současnosti dokonce už na předcovidových cenách a zároveň výrazně níže, než byl průměr let 2005 až 2011. Lidé se nyní mohou předzásobit propanem za cenu okolo 2,50 Kč·kWh–1 včetně všech daní i dis­tribučních poplatků. Cena dřevních pe­let se nyní podle údajů Klastru Česká peleta pohybuje okolo 10 Kč·kg–1 Ješ­tě na podzim to přitom bylo až o 6 Kč víc. Ceny pelet podle klastru klesají díky celkovému zklidnění trhu, který loni touto dobou ovládla panika. Loni totiž v souvislosti se začátkem války na Ukrajině lidé poptávali i dvojnásobky obvyklého množství, a cena pelet šla díky velkému nárůstu poptávky naho­ru. Letos se úroveň poptávky po pe­letách vrací na předválečnou úroveň a spotřeba tohoto paliva by kvůli ne­dostatku kotlů a velké vytíženosti to­penářských firem příliš růst neměla.

Podobným způsobem se ustálily nebo snížily také ceny palivového dřeva. Podle Vojenských lesů je palivové dře­vo ve srovnání s podzimem levněj­ší přibližně o čtvrtinu. Například je­den krychlový metr smrkového dřeva v kulatině je možné pořídit za 1300 Kč. Skládaný prostorový metr smrkových polen se nyní prodává cenu okolo 1800 Kč. Jen pro zajímavost, pokud vy­jdeme z výhřevnosti suchého smrkové­ho dřeva, poskytne toto množství při­bližně 1,6 MWh tepla.
V budoucnosti lze ale očekávat, že kon­cová cena palivového dřeva poroste. Nedávno představený vládní konsoli­dační balíček totiž toto palivo přesunul do vyšší 21% sazby DPH.

❑ Z tiskové zprávy