+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Cena prof. Ľudovíta Hrdinu za rok 2018 pro Ing. Jakuba Vránu, Ph.D.

Na společenském večeru 23. ročníku mezinárodní konference Sanhyga byla slavnostně předána cena Slovenské společnosti pro techniku prostředí v oblasti zdravotní techniky. Toto významné ocenění v podobě ceny prof. Ľudovíta Hrdinu za rok 2018 obdržel člen naší redakční rady Ing. Jakub Vrána, Ph.D. Za celou historii Sanhygy se to přitom zahraničnímu hostovi povedlo pouze v roce 2013 – laureátem se tehdy stal Ing. Zdeněk Žabička z Brna.

Image 1

Ing. Jakub Vrána, Ph.D. se narodil 11. 6. 1970 v Brně. V roce 1987 se na Středním odborném učilišti stavebním Pozemních staveb Brno vyučil instalatérem a v letech 1987 až 1989 pracoval jako instalatér ve státním podniku Pozemní stavby Brno. Zároveň také studoval při zaměstnání na Středním odborném učilišti strojírenském Královopolské strojírny Brno (studium absolventů učebních oborů) a studium ukončil maturitou. V roce 1989 byl přijat na Fakultu stavební VUT v Brně, kterou absolvoval v roce 1994 v oboru Pozemní stavby, specializace technická zařízení budov.

Po absolvování Stavební fakulty pracoval v letech 1994 až 2000 jako samostatný projektant ve firmě OPL s.r.o. Brno. Od roku 1999 je autorizovaným technikem v oboru technika prostředí staveb, specializace zdravotní technika.

V letech 2000 až 2003 studoval na Fakultě stavební VUT v Brně v doktorském studijním programu. Disertační práci obhájil v roce 2005. Od roku 2003 pracuje jako asistent a od roku 2005 jako odborný asistent na Ústavu technických zařízení budov Fakulty stavební VUT v Brně. Spolupracuje také se stavebními fakultami v Bratislavě a Košicích, pro které zpracovává oponentní posudky doktorských disertačních prací.

Jeho specializací jsou zdravotně technické a plynovodní instalace. V tomto oboru publikuje také odborné články a knihy, přednáší na školeních, seminářích a konferencích v České republice i na Slovensku. Je členem redakčních rad odborných časopisů, konference SANHYGA se účastní od konce 90. let 20. století.

Kromě činnosti na Stavební fakultě se věnuje také projektování zdravotně technických instalací v obytných, občanských a průmyslových budovách v České republice i na Slovensku (např. transfuzní stanice v Bratislavě a Banské Bystrici). Spolupracuje s brněnskou firmou Technika budov, s.r.o.

Věnuje se také tvorbě českých technických norem, je členem TNK 26 – Spotřebiče na plynná, kapalná a pevná paliva, TNK 55 – Plynová zařízení, TNK 95 – Kanalizace a předsedou TNK 94 – Vodárenství a TNK 66 – Inženýrské sítě. S Českým plynárenským svazem spolupracuje na tvorbě některých technických pravidel. Je členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Společnosti pro techniku prostředí a prezidia Cechu topenářů a instalatérů ČR.

Image 2

K získanému ocenění gratulujeme!!!

Redakce

Seznam vybraných publikací Ing. Jakuba Vrány, Ph.D.

 • Voda a kanalizace v domě a bytě instalatérské práce. Grada Publishing Praha 2005. Tato velmi úspěšná kniha vyšla také v maďarském překladu pod názvem Vízszerelés – Vízellátás – Csatornázás.
 • Technická zařízení budov v praxi. Příručka pro stavaře. (s kolektivem) Grada Publishing Praha 2007.
 • Zdravotnětechnické instalace. (s Ing. Zdeňkem Žabičkou) ERA Group Brno 2009.
 • Příručka s praktickými radami pro zřizovatele domovních plynovodů a spotřebičů plynných paliv. (s Ing. Ivanem Vališem) GAS Praha 2013.

Seznam vybraných větších projektů zdravotně technických instalací Ing. Jakuba Vrány, Ph.D.

 • 1994 Rekonstrukce a adaptace České spořitelny, Jánská 10, Brno
 • 1995 Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem
 • 1996 Creditanstalt – pobočka Lidická 59, Brno
 • 1996 ABB Moselektro, rekonstrukce výrobní haly, Moskva, Ruská federace
 • 1997 Víceúčelový bytový dům Brno, Mojmírovo nám.
 • 1998 SMC pobočka Brno, Hradecká ul.
 • 2003 Sportovní a obchodní centrum „Modrá věž“, Boskovice
 • 2005 Rekonstrukce objektu „A“ monobloku, Štěrboholská 571, Praha 15
 • 2007 Rekonstrukce objektu Convallaria, Česká 19/21, Brno
 • 2008 Zpřístupnění brněnského podzemí, Zelný trh, labyrint
 • 2009 Obytný soubor Pod Petrovem „A“, Brno
 • 2009 Rekonštrukcia objektu pavilónu v nemocnici Krásna hôrka, Ďumbierska 3, Bratislava, na Spracovateľské centrum NTS SR
 • 2010 Krytý plavecký bazén v Litomyšli (Stavba roku 2011)
 • 2010 Rekonštrukcia objektu základnej školy Jaseňová 7, Banská Bystrica, na Spracovateľské centrum NTS SR
 • 2012 VAS a.s., Provozní středisko Rosice
 • 2012 Památková obnova katakomb Státní zámek Lednice
 • 2014 Rozšíření závodu III Novibra Boskovice
 • 2017 Rekonstrukce studiového komplexu v přízemí a suterénu budovy Českého rozhlasu Brno