+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Bytový dům v Ostravě využívá tepelná čerpadla, obyvatelé ušetří až 30 % nákladů na vytápění

17.05.2013 Firma: ENBRA, a.s. Časopis: 3/2013

Dvě vysokoteplotní tepelná čerpadla Rotex HP U HiTemp o celkovém výkonu 32 kW pomáhají obyvatelům ostravského bytového domu výrazně šetřit náklady na teplo. Instalace dvou tepelných čerpadel, jako hlavního zdroje tepla pro celý bytový dům, je zajímavá také díky využití řídicí jednotky s možností ovládání přes webové rozhraní.

Dvě vysokoteplotní tepelná čerpadla Rotex HPSU HiTemp o celkovém výkonu 32 kW pomáhají obyvatelům ostravského bytového domu výrazně šetřit náklady na teplo. Instalace dvou tepelných čerpadel, jako hlavního zdroje tepla pro celý bytový dům, je zajímavá také díky využití řídicí jednotky s možností ovládání přes webové rozhraní.

Image 1

O výhodnosti tepelného čerpadla, jakožto hlavního zdroje tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v bytových domech, svědčí instalace dvou 16 kW vysokoteplotních čerpadel v domě s dvanácti bytovými jednotkami v Ostravě. Zatímco před instalací teplených čerpadel činily roční náklady na teplo 400 000 Kč, s inovovanou otopnou soustavou ušetří obyvatelé ročně téměř 120 000 Kč.

„Vzhledem k rostoucím cenám energií se investice do výkonného tepelného čerpadla, jako hlavního zdroje tepla pro bytové domy, vyplatí a velmi rychle vrátí. Návratnost může dosahovat i méně než 5 let,“ sdělil Karel Vlach, obchodní ředitel společnosti ENBRA, která tepelná čerpadla v domě instalovala. „Byť je toto řešení stále považováno za neobvyklé, obdobných realizací dodávky tepla pro bytové domy bude v budoucnu přibývat,“ doplnil Vlach.

Čerpadla ROTEX HPSU HiTemp umožňují ohřívat vodu až na teplotu 80 °C

V domě byla instalována vysokoteplotní tepelná čerpadla Rotex HPSU HiTemp s celkovým výkonem 32 kW. Čerpadla mohou být připojena k běžným radiátorům určeným pro vyšší teploty teplonosné látky, protože díky dvěma kompresorům zapojeným v kaskádě dodávají otopnou vodu o teplotě až 80 °C. Invertorová technologie umožňuje regulovat výkon obou kompresorů podle aktuálních požadavků na potřeby tepla.

Výborných parametrů výstupní otopné vody dosahují tepelná čerpadla Rotex HiTemp pomocí druhého chladicího okruhu, který je umístěn ve vnitřní jednotce. Fakticky jde tedy o dvě tepelná čerpadla zapojená v kaskádě za sebou. Výkon obou okruhů sleduje integrovaný řídicí systém a přizpůsobuje jej aktuální potřebě tepla. Tímto způsobem tepelné čerpadlo dosahuje výrazných úspor v nákladech na provoz.

V případě bytového domu v Ostravě byly vnitřní jednotky umístěny v technické místnosti v suterénu, vnější jednotky pak na střeše domu. Vysokoteplotní tepelná čerpadla byla zvolena pro jejich snadnou montáž do stávající otopné soustavy domu a z důvodu dostatečného výkonu, který čerpadla poskytují i při velmi nízkých venkovních teplotách.

Image 2

Teplou vodu pro dům zajišťují zásobníky ROTEX

V druhé etapě následovala instalace zásobníků pro přípravu teplé vody ROTEX Hybridcube HYC 544/32/0, které fungují na principu kombinace akumulačního a průtokového ohřevu. Zásobníky mají oddělenou akumulační a ohřívanou pitnou vodu. Díky tomu je možné ohřívat vodu přesně podle aktuální potřeby všech dvanácti bytových jednotek v domě. Řešení s oddělenou ohřívanou a akumulační vodou navíc eliminuje možnost kontaminace pitné vody nežádoucími bakteriemi a usazeninami.

Řízení systému přes web šetří náklady na provoz

Systém dvou teplených čerpadel a čtyř zásobníků řídí kompaktní řídicí systém Amini4DS, který umožňuje vzdálenou správu všech zařízení přes webové rozhraní. „Celá otopná soustava v domě je navržena tak, aby pracovala automaticky a nevyžadovala dozor pověřeného pracovníka. V zimě stačí pouze krátká každodenní revize stavu soustavy, v létě pak stačí soustavu dozorovat a kontrolovat jednou týdně,“ uvedl k řízení a regulaci soustavy v ostravském domě Karel Vlach ze společnosti ENBRA, která se kromě tepelných čerpadel zabývá i technickým zařízením budov. Dálková správa a nízké nároky na průběžnou údržbu dále snižují celkové náklady na činnost celé soustavy.

Image 3

Propočty nákladů a návratnosti ukazují, že se tepelné čerpadlo, jako hlavní zdroj tepla, a zásobníky pro přípravu teplé vody majitelům bytových domů vyplatí.

O společnosti ENBRA

Firma ENBRA byla založena roku 1991 a od svých počátků až do dnešní doby se profiluje jako klíčový hráč v oblasti technického zařízení budov. Obchodní a zakázkové aktivity společnosti zahrnují mimo jiné také oblast měření spotřeby tepla, indikace dodaného tepla v bytech, rozúčtování nákladů na vytápění, dodávky bojlerů, kotlů, tepelných čerpadel, termostatických radiátorových ventilů a mnoho dalšího. Společnost ENBRA provozuje rovněž nejrozsáhlejší síť špičkově vybavených autorizovaných metrologických středisek v ČR a SR.

Firemní článek