+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Bytové předávací stanice Danfoss

28.09.2012 Firma: DANFOSS s.r.o. Časopis: 6/2012

Firma Danfoss připravila v roce 2012 pro český trh novou skupinu výrobků z oblasti vytápění a přípravy teplé vody. Jedná se o bytové předávací stanice VMTD-F-I, které jsou napojeny na systémy centrálního zásobování teplem (CZT), případně na systémy s blokovou nebo domovní kotelnou. Úkolem stanice je příprava teplé vody (TV) a dodávka tepla pro ústřední vytápění (UT) bytu, nebo také rodinného domu.

Image 1Obr. 1 • Bytová předávací stanice VMTD-F-I

Předávací stanice VMTD-F-I je tlakově nezávislá stanice, u které probíhá příprava TV v deskovém nerezovém průtokovém výměníku tepla XB, kde je teplota regulována pomocí termostatického regulačního ventilu IHTP. Tento ventil reguluje dodávku otopné vody na primární stranu deskového výměníku proporcionálně podle velikosti odběru TV, a současně je vybaven také termostatickým prvkem pro přesné řízení teploty TV. Ventil IHPT společnosti Danfoss zajišťuje stabilní teplotu teplé vody díky úpravě zatížení, přívodních teplot a diferenčním tlakem bez nutnosti změny nastavení ventilu. Tím se chrání výměník tepla proti přehřívání a vytváření vápenných usazenin. Ventil IHPT má navíc integrovaný regulátor teploty a tím zaručuje, že domácí okruh je stále horký. Tento proces tak v letní sezóně snižuje dobu prodlevy, když je otopná soustava udržována v omezeném provozu. Ventil IHPT pomáhá zajišťovat stabilní teplotu TV pomocí různých odběrových průtoků, stabilní průtokové teploty a diferenční tlak bez nutnosti měnit nastavení ventilu. Regulátor tlakového rozdílu AVPL zajišťuje optimální provozní prostředí pro termostatické ventily radiátorů. Všechna potrubí stanic jsou vyrobena z nerezové oceli.

Stanice je možné osadit zónovým ventilem s elektrickým pohonem, měřičem tepla, vodoměrem SV, cirkulačním čerpadlem TV a plechovým krytem do zdi nebo na zeď.

Image 2Obr. 2 • Regulační ventil IHP

Image 3Obr. 3 • Regulační ventil IHPT a jeho princip

Výkon stanic pro vytápění (UT) je 15 kW, pro přípravu TV nabízejí stanice výkon v rozsahu od 30 kW do 55 kW. Kompaktní uspořádání stanic klade minimální nároky na instalační prostor. Všechny stanice mají termostatický obtok na straně přívodu tepelné energie z CZT a tím je zajištěna okamžitá příprava TV v žádané teplotě bezprostředně po otevření odběrového ventilu. Stanice tak pracuje s velkou účinností, ale také velmi hospodárně.

Image 4Obr. 4 • Schéma okruhu (příklad)

Výhody a použití stanic:

  • Stanice je určena pro dálkové vytápění a decentralizované systémy
  • Přímé dálkové vytápění s regulátorem diferenčního tlaku
  • Regulátor teploty TV pomocí termostatického ventilu
  • Výkon: pro přípravu teplé vody 33–55 kW
  • Dostatečné množství dodávané TV
  • Pracuje nezávisle na hodnotě diferenčního tlaku a teplotě průtoku
  • Minimální potřeba na instalační prostor
  • Potrubí a plochý deskový výměník tepla jsou vyrobené z nerezové oceli
  • Minimální riziko usazování vodního kamene a bakterií
Firemní článek