+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Asociace obchodu voda – topení propagujeme inovace a výjimečnost

Společnost Wavin Czechia, do roku 2019 známá jako Wavin Ekoplastik, vznikla v roce 2003 spojením tradičního českého výrobce Ekoplastik a předního světového dodavatele plastových potrubních systémů Wavin. Nizozemská firma Wavin má ve 25 evropských zemích 40 výrobních závodů, 5500 zaměstnanců a roční tržbu 1,2 miliardy €. Přestavujeme Vám tuto společnost jako dlouhodobého a stabilního člena AOVT.

Vývoj nových materiálů, moderní postupy a inovace pronikají nejen do všech průmyslových odvětví, ale stále častěji i do stavebnictví. Hlavním hnacím motorem jsou rostoucí ceny energií, které nutí investory hledat cesty k úsporám jak při výstavbě, tak i při následném provozu budov. Týká se to mimo jiné i materiálů, z nichž se vyrábí rozvody vody a topení. V této oblasti aktuálně kraluje vícevrstvé potrubí z polypropylenu nové generace.

Image 1

Inovace na prvním místě

Polypropylen nové generace (PP-RCT), typ 4 je jednou z výrazných inovací výrobce plastových potrubních systémů Wavin. Jde o materiál, který propůjčuje vodovodním i topenářským trubkám celou řadu vynikajících vlastností: velmi dobrou odolnost vůči tlaku a teplotě, nízkou teplotní roztažnost, snadnou manipulaci i montáž. Právě tyto výsledky jsou hlavní motivací výrazných investic společnosti Wavin do výzkumu a vývoje.

Jedním z prvních produktů, kde byl materiál PP-RCT využit, je trubka EVO. Jedná se o jednovrstvou trubku pro vedení vody či vytápění, která díky svým parametrům šetří nejen peníze, ale i čas strávený montáží. Díky vlastnostem PP-RCT bylo totiž možné vyrobit trubku s výrazně tenčí stěnou, aniž by se ohrozila pevnost, odolnost a bezpečnost. EVO je tedy o 28 % lehčí a nabízí o 37 % větší průtočnost ve srovnání s dříve hojně využívanými trubkami z PP-R PN20. To umožňuje používat potrubí menších dimenzí a tím uspořit náklady, při instalaci těchto trubek do nového domu lze ušetřit až 17 % pro rozvod teplé a studené vody a až 14 % při instalaci rozvodů vytápění.

Nově společnost Wavin postupně zavádí využití materiálu PP-RCT i pro výrobu tvarovek. Stejně tak nové tvarovky z PP-RCT se vyznačují vyšší tlakovou odolností při vysokých teplotách a díky vyšší pevnosti materiálu PP-RCT bylo umožněno zmenšení tloušťky stěny a finální výrobek má tak nižší hmotnost.

Image 2

Čedič v hlavní roli

Velkou inovaci a tím i zvýšení kvalitativních parametrů vodovodních a topenářských rozvodů výrobce Wavin přineslo i použití čedičového vlákna. To je velmi pevné a díky svým fyzikálním, chemickým i mechanickým vlastnostem předčí vlákna skleněná. Kombinací polypropylenu nové generace PP-RCT s čedičovým vláknem vznikly třívrstvé trubky s názvem Fiber Basalt Plus, které poskytují nejen extrémně dlouhou životnost, ale hlavně třikrát menší teplotní délkovou roztažnost v porovnání s celoplastovými trubkami z PP-R. Fiber Basalt Plus nabízí vyšší tlakovou odolnost při vysokých teplotách (až o 50 %), teplotní odolnost dle reálných měření až 95 °C, vyšší průtočnost o 20 % a nižší hmotnost o 15 %. Systémy pro vytápění s využitím třívrstvých trubek Fiber Basalt Plus přinášejí obrovské výhody nejen investorům (protože výrazně šetří náklady), ale hlavně instalatérům díky snadné montáži a údržbě. Navíc rozvody z těchto trubek a tvarovek vykazují malé tlakové ztráty, a proto lze pro otopnou soustavu realizovanou z těchto trubek volit méně výkonné oběhové čerpadlo, což ve výsledku představuje nemalé úspory. Obecně instalace těchto systémů přináší až 20% úspory na materiálu, montáži i následném provozu. Díky své vysoké odolnosti jsou trubky Fiber Basalt Plus ideální pro použití v náročných podmínkách. Vhodné jsou i pro stavby s očekávanou vysokou zátěží, jako jsou například nemocnice či sanatoria.

Inovace zajistí moderní výrobní linka

Pro výrobu vícevrstvého potrubí, jako například Fiber Basalt Plus, je Wavin vybaven nejmodernější kompaundační linkou. Ta hlídá a kontroluje výrobní procesy čedičových sloučenin. Díky modulární šnekové konstrukci je možné používat stroj i k jiným účelům, jako například pro výrobu kanalizačních přípojek a kanalizačního potrubí. Tento typ výrobní linky zároveň umožňuje ochránit výrobní know-how, což je důležitý aspekt fungování všech inovativních společností.

Image 3

Image 4

Image 5

Důraz na ekologii a recyklovatelnost

V produktovém portfoliu společnosti Wavin Czechia jsou kromě systémů pro rozvody vody a vytápění zastoupeny i kanalizační šachty, komplety pro odvodnění plochých střech nebo systémy pro bez výkopové pokládky a renovace kanalizací, vodovodů a plynovodů. Wavin Czechia klade důraz i na ekologické hledisko a produkuje pouze plně recyklovatelný sortiment. Společnost, která je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9 001:2009 a ČSN EN ISO 14 001:2005, trvale aplikuje příslušné zákony vztahující se k ekologii s cílem eliminovat negativní dopady na životní prostředí.

Firemní článek