+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

AOVT představuje své členy

01.07.2020 Firma: Asociace obchodu voda – topení z. s. Časopis: 3/2020

AOVT je spolek sdružující mnoho významných firem z oboru. Ke členům Asociace patří i dva nejvýznamnější výrobci čerpadel, kteří v poslední době dosáhli mnoha ocenění, Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o. a WILO CS, s.r.o. Rozhovor s představiteli těchto společností o strategii, inovativních plánech a filozofii vedl Ing. Josef Brabenec – prezident AOVT.

Image 1

Pane Ing. Petře Jelínku, jste generálním ředitelem firmy Grundfos v ČR a na Slovensku, představíte nám ji?

Grundfos je nadnárodní společnost původem z Dánska, s geny rodinné firmy. Z velké části ji vlastní nadace a z menší části rodina zakladatele se svými zaměstnanci. S obratem 4 mld. € a s 19 000 pracovníky je největším výrobcem čerpací techniky na světě. Česko-slovenské zastoupení je obchodně servisní společnost se sídlem v Olomouci, 56 zaměstnanci a obratem blížícím se 1 mld. Kč. Zajímavostí je, že právě letos slaví Grundfos ve světě 75 let existence a současně 25 let přítomnosti na trzích ČR a SK.

Dařilo se Vám v posledních letech plnit vaše plány?

Díky našim skvělým zákazníkům, partnerům a spolupracovníkům se nám podařilo v roce 2019 dosáhnout rekordních výsledků, a to dokonce potřetí v řadě za sebou. Interně tomu říkáme „hattrick“. Nejlepší výsledky v historii firmy nejsou jen v rekordních tržbách, ale i nefinančních parametrech. Jsou jimi výjimečné výsledky spokojenosti zákazníků a motivace zaměstnanců, která je vysoko nad průměrem celé korporace. Velmi úspěšným je i internetový portál MŮJ GRUNDFOS, který soustřeďuje a zpřístupňuje všechny informace týkající se čerpací techniky na jednom místě, a který mimo jiné získal ocenění Velká cena AOVT 2019. Grundfos v roce 2019 také celosvětově dosáhl historicky nejvyšších tržeb a potvrdil tak svoji roli světového leadera trhu.

Image 2

Jaké očekávání máte do budoucna a co považujete za nejdůležitější pro splnění Vašich cílů?

Sledujeme hlavní trendy, jako je digitalizace a rostoucí požadavky na udržitelný rozvoj. Současně si uvědomujeme, že se naše odvětví mění. Tradiční trhy čerpací techniky rostou pomaleji a dochází ke komoditizaci produktů. Naopak se zvyšuje poptávka po systémových řešeních. Mění se distribuční řetězce, roste on-line prodej. Našim hlavním cílem je, abychom ve všem, co děláme, byli efektivnější, rychlejší a lepší. Nechci prozrazovat strategické plány, ale již dnes disponuje Grundfos technologiemi, které dokáží se vzdáleným přístupem monitorovat desítky parametrů provozu rotačních strojů a zařízení, v našem případě čerpadel. Můžeme tak zákazníkům nabízet přidanou hodnotu v podobě optimalizace provozu, spotřeby energie, preventivní údržby apod. Nebo jim můžeme rovnou místo čerpadel prodávat službu ve formě dodávky požadovaného tlaku a průtoku u konkrétních aplikací. Dovedeme si představit, že by takhle mohly v budoucnu vypadat komponenty dodávek a úpravy vody například v tzv. chytrých městech.

Image 3

Pokud bych měl uvést jeden z mnoha důležitých faktorů ovlivňující úspěšnost firmy, byli by to lidé. Jedině pozitivní leadership dokáže spoluvytvářet firemní kulturu, ve které je radost pracovat, dosahovat výjimečných výsledků, vytvářet vize a naplňovat je. Proto se snažíme zlepšovat pracovní životy lidí a jsme rádi, když tuto snahu lidé vnímají pozitivně.

Společnost WILO CS, s.r.o. zastupuje Ing. Jan Matějovský, marketingový a obchodní ředitel

Inteligentní čerpadlo Stratos MAXO získalo již mnoho ocenění (mj. i Velkou cenou AOVT 2018). Jedním z posledních úspěchů bylo 2. místo na veletržní soutěži Aquathermu Praha 2020. Proč patří ke světově nejlepším čerpadlům?

Skupina WILO je předním světovým hráčem na trhu čerpací techniky. Výzkum a vývoj je součástí naší firemní strategie. Každoročně investujeme nemalé prostředky, abychom přinášeli inovace. WILO-Stratos MAXO je výsledkem sledování trendů a potřeb zákazníků. Díky inovativním funkcím tohoto čerpadla jako je Dynamic Adapt plus a intuitivní ovládací menu, jsme požadavky na jednoduché ovládání posunuli ještě o krok dál. Možnosti komunikace, vzdálené řízení a nastavení, nebo integrace do vyšších systémů řízení budov, jsou pak další vlastnosti, díky kterým STRATOS MAXO sbírá ocenění po celém světě.

Image 4

Jaké strategické směry pro tento trh máte?

Na česko-slovenském trhu působíme již 25 let. Převážně se držíme strategie celé skupiny WILO, které jsme nedílnou součástí, a která má obrat 1,5 mld. €. Díky intenzivní interakci se zákazníky a sledování globálních megatrendů, se zaměřujeme na ­urbanizaci, požadavky na energetickou nenáročnost, nedostatek vody, digitalizaci a IoT. Řešením není jen čerpadlo a příslušenství, ale celek, jehož součástí jsou služby a komunikace po celou dobu životnosti zařízení od návrhu řešení až po servis. ­Firma investuje velké prostředky do digitálních řešení a nástrojů. Připravujeme nový návrhový program SELECT a chystáme spuštění komplexní digitální samoobsluhy myWILO B2B rozhraní pro naše partnery. Samozřejmostí bude pravidelné doplňování novinek pro sektor TZB a water management, které rozšíří stávající sortiment našich řešení.

Na trhu s čerpadly dochází k porušování hospodářské soutěže a legislativního nařízení. Jaké má společnost Wilo k tomuto problému stanovisko?

WILO SE, stejně jako další přední výrobci oběhových čerpadel, investovalo vysoké částky, aby splnilo náročné požadavky na snížení energetické náročnosti svých výrobků. Tyto investice se promítají do koncové ceny výrobku, který je ale nesrovnatelně úspornější než relativně laciná původní čerpadla s asynchronním motorem. Výrobci a distributoři čerpadel, kteří náročné požadavky norem neplní, si tudíž mohou dovolit nastavit nízké ceny, stávají se atraktivními pro nepoučené spotřebitele a porušují tak podmínky spravedlivé hospodářské soutěže. Někteří výrobci mají v portfoliu nejen produkty, které požadavky nesplňují, ale i produkty neodpovídající nařízení o ekodesignu. Praktické vynucení nařízení je v tržních podmínkách velmi náročné. Úkolem společnosti WILO je vzdělávat trh a spotřebitele o přínosech úsporných čerpadel. Zejména se jedná o finanční úspory při užívání, jejich prověřená dlouhá životnost a další benefity plynoucí z technologického pokroku.

Image 5

Firemní článek