+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

95 let vodovodu ve Zlíně

16.04.2020

Rok 2020 je pro VaK Zlín velmi významný – je to právě 95 let, kdy se začala psát historie budování vodovodů ve Zlíně. V roce 1925 byl vypracován projekt pro zásobování Zlína pitnou vodou, který měl pro Zlín zásadní význam (vodovod pro Baťovu továrnu, nám. T.G. Masaryka po čtvrť Letná).

Image 1

Zlínské vodárny („VaK Zlín") prošly historicky několika změnami až do dnešní podoby akciové společnosti. VaK Zlín je vlastněna mj. více než 50 městy a obcemi, jakožto jejími akcionáři a je největší městskou společností v kraji. Hospodaří s majetkem přes 13 miliard korun, vlastní na 2500 kilometrů vodovodního a kanalizačního potrubí, 200 vodohospodářských objektů – tj. vodojemů, čistíren odpadních vod, úpravny vod, vrty a studny. Voda je v rukou státu. Konkrétně VaK Zlín nakupuje vodu od Povodí Moravy, státního podniku.

VaK Zlín vodárenskou infrastrukturu pronajímá MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a. s. („MOVO") a zásobují cca 170 tisíc obyvatel kvalitní vodou za ceny, které patří mezi průměrné v ČR. Z krajských měst se Zlín pohybuje na 8. místě v pořadí podle ceny vody, přesněji o více než 3,50 koruny pod průměrnou cenou krajských měst. Spotřeba vody na Zlínsku je v průměru cca 80 litrů na osobu a den, tedy kolem 7 korun na den (240 korun na osobu a měsíc). Za 1 litr vody platí lidé 9 haléřů.

VaK Zlín je pevnou součástí města Zlína – firma je ekonomicky konsolidovaná a úspěšná s aktuálně velmi dobře zoptimalizovanou provozní smlouvou, která jí umožňuje stále vyšší objem investičních prostředků vkládaných do údržby a obnovy majetku. MOVO dále nad rámec smlouvy jen v roce 2019 investovala 90 milionů korun do dvou rekonstrukcí čistíren odpadních vod (Luhačovice, Kašava) – bez dopadu do ceny vodného a stočného.

Zdroj: Vak Zlín, a.s.