+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

80 let výrobce armatur a ventilů SCHELL

04.05.2012 Firma: SCHELL, cz Časopis: 3/2012

V roce 1932 zahájil Hubert Schell ve městě Olpe, v německé spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, výrobu výtokových armatur. V současné době, 80 let poté, je značka Schell synonymem vysoce kvalitních rohových ventilů a její sortiment sahá od jednoduchých roháčků k vysoce sofistikovaným elektronicky řízeným armaturám. Do výrobního sortimentu patří i výrobky určené pro rozvody plynu, ale ty nejsou v České republice a na Slovensku prodávány. Značku Schell v těchto zemích od roku 2004 zastupuje Ing. Aleš Řezáč, přičemž prodej výrobků probíhá důsledně přes odborné velkoobchody.

Osmdesátileté výročí úspěšné existence této značky bylo jedním z hlavních důvodů, proč jsme se obrátili na Ing. Řezáče s několika dotazy, které se týkají aktivit na českém a slovenském trhu.

Image 1

Topenářství instalace:

Má vliv na Vaši činnost a obchod v České republice skutečnost, že Schell, respektive SCHELL GmbH & Co. KG, jak zní přesný název, je stále rodinná společnost?

Aleš Řezáč:

Podle mne jednoznačně pozitivní. Mohu to porovnat s mým předchozím působením ve velkém nadnárodním koncernu. Velké koncerny mají celkem pochopitelně složitější strukturu řízení s více úrovněmi a propracovat se se svým požadavkem, pokud se týká českého trhu, do nejvyšší úrovně řízení, je velmi obtížné a i odezva trvá delší dobu. Pokud se v mé současné práci objeví nějaký problém nebo naopak obchodní příležitost, můj partner ve společnosti Schell v postavení obchodního ředitele má dostatek pravomocí, aby záležitost neprodleně předložil nejvyššímu vedení. Odezva přichází ve velice krátké době, tedy v době, kdy je problém, případně příležitost, aktuální. Řešení zásadních cílů se pochopitelně projednává s německou důkladností a věnujeme jim potřebný čas. Trh však občas vytváří příležitosti, se kterými je obtížné dopředu počítat, například je vyvolá změna legislativy. Pak vítězí ten, kdo zareaguje rychleji.

Topenářství instalace:

Obecně řečeno to zní hezky, ale máte nějaký důkaz?

Aleš Řezáč:

V sortimentu Schell je řada výrobků, které jsou určeny pro nejvyspělejší trhy. Pro potřeby středoevropského trhu, kde je menší kupní síla, jsme potřebovali velmi rychle vyvinout výrobky, které sice nebudou v nejvyšší kategorii, ale stále budou mít dobrý evropský standard. Například jednoduchý ventil pro napojení automatických praček jsme mohli trhu nabídnout zhruba po roce a půl od vznesení požadavku. Když uvážíte, že se jedná o stovky tisíc kusů ventilů, kvůli kterým bylo nutné měnit velkosériovou výrobní technologii založenou na řadě automatických pracovišť, tak rychlost zavedení tohoto ventilu do nabídky mne po předchozích zkušenostech velmi příjemně překvapila.

Řadu příkladů bych mohl uvést z jednání, týkajících se organizace a působení zastoupení, kdy jsme museli reagovat na nečekané nestandardní situace, ale to není pro čtenáře Topenářství instalace tak zajímavé.

Za výhodu považuji i to, že Schell není akciovou společností kotovanou na burze. Že jeho řízení probíhá konzervativní cestou, odpovídající dlouhodobě pozvolnému vývoji stavebního trhu, která nevyžaduje každoroční vysoké výnosy pro akcionáře a umožňuje snadněji realizovat dlouhodobé záměry i při krátkodobém snížení ekonomických výnosů. Tento přístup omezuje možnost náhlého zbohatnutí, ale věřím tomu, že pozvolné naplňování dlouhodobých cílů na druhé straně omezuje riziko náhlého krachu. Jde o stabilní business a možná i proto je tolik německých značek tak úspěšných v branži. Jde o dlouhodobé působení a chci-li si držet pozici na trhu, tak si musím hlídat i kvalitu.

Topenářství instalace:

Pro jakou skupinu zákazníků jsou výrobky Schell určeny?

Aleš Řezáč:

Vždy se snažíme pro konkrétní trh vybrat výrobek, který mu odpovídá nejen cenou, ale i provedením. Základem je kvalitní evropský standard u velkosériové produkce. Určitě se nejedná o luxusní nedostupné zboží. Jak pro privátní sektor, tak pro sektor veřejný jde o čím dál více přístupné výrobky. Obchodní výsledky za posledních přibližně deset let to dokazují jak v Česku, tak například v Rumunsku a dalších státech. Zhruba mohu říci, že celkově v letech 2006 až 2011 se náš obrat zdvojnásobil s mírným nárůstem průměrné ceny jednoho kusu zboží. Trend potvrzuje růst zájmu zákazníků i o sofistikovanější výrobky, než jsou nejjednodušší připojovací armatury, ale například i o ty vybavené řídicí elektronikou.

Topenářství instalace:

Co soudíte o inovacích, které šetří práci instalatérům? Například těsnicí kroužek na připojovacím závitu, který při použití odpovídajících fitinků odstraňuje nutnost používat dodatečné těsnicí materiály jako je konopí, teflonová páska, niť.

Aleš Řezáč:

Systém těsnicího kroužku ASAG nabízí Schell již asi dvě desítky let, nejde tedy o novinku a podobné řešení nyní nabízí i jiní. Problémy vznikly na počátku zavádění této pomůcky do praxe. Někteří výrobci tehdy podcenili nutnost řešit drážku s kroužkem tak, aby se při dotahování kroužek neprotáčel, případně nepřetrhl. Schell používá drážkování povrchu uvnitř žlábku, takže se kroužek protáčet nemůže. Kvalita drážkování žlábku je i součástí mezioperační kontroly při výrobě. Kvalitní však musí být i protilehlý závit, tedy například nástěnka, do které se roháček instaluje, jinak může tenká nekvalitní mosaz prasknout. Řemeslníci si hodně dlouho pamatují zklamání s nekvalitními výrobky a pochopitelně si to nenechali pro sebe. Teprve s časovým odstupem se k těsnicím kroužkem vybaveným ventilům začali vracet. Opět to souvisí s poznatkem, který jsem již řekl, a to že zájem o dobrý evropský standard pomalu, ale trvale roste. Jsou firmy, které si naše armatury s těsnicím kroužkem ASAG na pobočkách velkoobchodů kupují dlouhodobě cíleně a nechtějí se zabývat pakováním závitů. Evidentně používají fitinky podobného evropského standardu s potřebnou kvalitou závitů. Tomuto posunu nahrává i trvale klesající cenový rozdíl, který se u některých typů roháčků snížil na pouhých cca 5 korun. Na výrobcích, které leží cenově nejníže, může firma ušetřit, ale při jejich montáži musí například velmi opatrně pakovat závity, aby se neroztrhl nekvalitní fitinek. Zhotovení spoje rozhodně trvá déle a je spojeno s nejistotou těsnění, zda ho nebude třeba udělat znova.

Topenářství instalace:

Tlak na konečnou cenu je obvykle prioritní.

Aleš Řezáč:

K tomu mohu říci jen jedno, celý instalační systém by měl být kvalitativně vyvážen. I u těch prvků, které budou po dokončení schovány ve zdi. Jde přece i o radost z vlastní práce a otázku morálky. Nemyslím, že je každému řemeslníkovi vlastní úmysl zákazníka podvést, okrást. Jde o to nepodlézt určitou kvalitu, standard. V tom bohužel zatím nemají všichni řemeslníci jasno, nebo to nerozlišují a jsou ochotni kombinovat výrobky i s nesouměřitelnými vlastnostmi. Přesto jsem umírněný optimista, i na základě našich prodejních výsledků, ale i výsledků jiných značkových prodejců, a byť mírný, ale trvalý posun vzhůru vidím.

Topenářství instalace:

Zaměňují se v prováděcí dokumentaci předepsané výrobky Schell za jiné, méně kvalitní?

Aleš Řezáč:

Problém souvisí s tím, že většina zákazníků – stavebníků jsou laici a nejsou schopni kontrolovat, co jim řemeslníci instalují. Navíc by to pro ně znamenalo provádět kontroly prakticky každý den. Odborný dozor také není zadarmo. Obecně tedy vsázím hodně na to, že si každá firma vytvoří svůj dodavatelský standard, toho se drží. Mají-li například výrobky Schell kvalitní evropský standard, tak i instalace dodané firmou XYZ by rovněž měly mít zvolený standard.

Topenářství instalace:

V současné době není příliš optimismu v sektoru stavebnictví zaměřeném na projekty financované z veřejných prostředků. Jak se s tím vyrovnáváte?

Aleš Řezáč:

Počet každoročně dokončovaných bytů významně klesl. V nejlepších letech se dokončovalo cca 38 tis. bytů, teď je to tak 24 tis. bytů ročně. To je citelný výpadek. Rovněž klesly i stavební práce ve veřejném sektoru. Nás tyto poklesy však nezasáhly tak silně. Například prodej našich ventilů drží jednoznačně rekonstrukce a opravy. Hodně těžíme z prvotních instalací armatur s nízkou kvalitou, které zákazníci již nechtějí. Skutečně kvalitní výrobky by jim zřejmě mohly sloužit ještě pár let. Jenže před 15 až 20 lety tady byly armatury Schell, nebo eventuálně jiné se srovnatelnou kvalitou, spíše výjimkou. A pak lidé po dvaceti letech chtějí zcela určitě nové vybavení koupelen, kuchyní a s tím souvisí úpravy rozvodů, výměna armatur za kvalitnější včetně designových variací, elektronického ovládání aj.

Topenářství instalace:

Bavíme se o značce Schell, a tak Vám přirozeně musím položit otázku, který z výrobků byste vyzdvihl?

Aleš Řezáč:

Možná není odborné veřejnosti tak známé, že u připojovacích výtokových ventilů větších světlostí se dají zaměňovat ovládací rukojeti. Tyto ventily mají několik různých provedení, jednoduché, ale také kombinující dva výtoky. V nabídce rukojetí jsou dvě designové, ale i uzamykatelná, výhodná do veřejně přístupného prostředí. Změnu hlavice lze provést i dodatečně.

Za skutečně významný příspěvek firmy Schell k evropskému instalačnímu standardu považuji rohový ventil s filtrem. Sítko filtru je z odolného plastu, je velmi jednoduše vyjímatelné a čistitelné a zajišťuje ochranu napojených armatur před nečistotami. Jak výtokových s keramickými kartušemi, tak třeba splachovacích systémů klozetů. Je zajímavé, že při přepočtu na počet obyvatel je o tento roháček s filtrem větší zájem na Slovensku než v Česku, a v obou případech více než v domácím Německu.

Nedávno jsem byl přizván k reklamačnímu řízení těchto ventilů, že je nelze ovládat. Po prohlédnutí jsem musel konstatovat, že nejde o výrobek Schell označený našim logem, ale o nepovedenou kopii. I to považuji za svědectví, že náš ventil s filtrem je vysoce ceněným standardem se snahou ho kopírovat. Zákazník však byl, bohužel, podveden.

Image 2

Topenářství instalace:

Jaké záměry má značka Schell do budoucnosti?

Aleš Řezáč:

Značka Schell je dlouhodobě spojována s jejím nejmasovějším produktem, rohovým připojovacím ventilem. V současnosti však máme mnohem širší sortiment zahrnující i sofistikované mechanické a elektronicky řízené armatury pro ­veřejný sektor s odpovídající úrovní odolnosti vůči vandalskému zacházení. Nabízíme i různé montážní předstěnové sy­stémy pro umyvadla, klozety, aj. Na tomto poli budeme muset ještě odvést hodně práce, aby se značka Schell propracovala mezi ty, se kterými se instalatéři setkávají každý den.

Topenářství instalace:

Děkuji za rozhovor.

Firemní článek