+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

5 tipů pro bezpečné grilování na plynové láhvi

30.08.2019

Léto se sice pozvolna blíží ke konci, ale grilovací sezóna zdaleka nekončí. Velké oblibě se v posledních letech těší zejména plynové grily, které spojují výhody grilů na uhlí i na elektřinu. Jejich používání i údržba je velmi snadná. Palivem je propan-butan neboli LPG, který je dodáván v tlakových láhvích. Při správné údržbě a manipulaci jsou propan-butanové láhve naprosto bezpečné. Na co je třeba dát pozor a čeho se vyvarovat při využívání plynových láhví?

Image 1

Zdroj: pxhere.com

Tip č. 1:
Platná tlaková zkouška i neporušená plomba

První, čeho si na LPG láhvi můžete všimnout, je plomba, popř. fólie, kterou je zapečetěn ventil láhve. Poznáte tak, že láhev před vámi nikdo nepoužíval, ale hlavně to, že byla láhev řádně naplněna kvalitním dodavatelem a prošla kontrolou před expedicí. Každá propan-butanová láhev by pak měla mít platnou tlakovou zkoušku. Datum poslední revize je vyraženo na límci lahve, ale pro lepší orientaci se také značí nástřikem přímo na jejím vrcholu. Datum poslední zkoušky by nemělo být starší než 15 let, což je značeno nápisem „P15Y“. Pokud tento údaj na těle láhve nenajdete, poslední zkouška láhve by neměla proběhnout před více než 10 lety.

Tip č. 2:
Vyhýbejte se fyzicky poškozeným láhvím

Láhve napadené korozí, s poškozeným límcem, případně promáčklé nebo dokonce děravé v žádném případě nepřebírejte. Zákon ukládá plnírnám plynu povinnost prázdnou láhev nejprve zkontrolovat a před jejím naplněním případně provést potřebnou údržbu. „U některých malých plníren jsme zaznamenali, že údržbu plynových láhví ve snaze minimalizovat náklady zanedbávají. Údržbu tak buď vůbec neprovádějí, nebo zkorodované láhve jen nabarví, aniž by byla rez řádně odstraněna,“ upozorňuje Ivan Indráček, výkonný předseda České asociace LPG, jež pod značkou Bezpečné láhve garantuje jednotný standard kvality a bezpečnosti plynových láhví.

Tip č. 3:
Pozor na správné uskladnění

Propan-butan je těžší než vzduch a při případném úniku se tedy hromadí v nejnižším místě. LPG láhve proto neskladujte v nevětraných prostorách nebo prostorách pod úrovní terénu. Pokud by totiž došlo k úniku propan-butanu, nahromaděný plyn by mohl například vlivem statické elektřiny způsobit vážnou nehodu. Láhve neskladujte ani v místnostech určených ke spaní a nevystavujte je tepelným vlivům, např. v blízkosti topných těles. Rozhodně byste plynovou láhev neměli ponechat na přímém slunci, popřípadě v rozpáleném autě na parkovišti. „U tlakové nádoby na plyn se počítá s maximální teplotou 40 stupňů, ale na přímém slunci může teplota uvnitř vozu přesáhnout i 60 °C. To může představovat problém hlavně u láhví, které byly neodborně přeplněny,“ vysvětluje Ivan Indráček. PB láhve by pak měly být při uskladnění i během použití vždy ve stojaté poloze.

Tip č. 4:
Neplňte láhev ručně na čerpací stanici

V Česku dochází poměrně běžně k plnění plynových láhví na čerpacích stanicích LPG pro automobily. Zákon takovou praktiku zakazuje a nehrozí vám jen pokuta. Nesprávně naplněná láhev může být v lepším případě nedoplněná, takže platíte za větší množství plynu, než ve skutečnosti dostanete. Pokud je ale přeplněná, může být nebezpečná. „Každá plynová láhev musí mít tzv. odpařovací prostor odpovídající dvaceti procentům objemu. Touto bezpečnostní rezervou je eliminován tlak vznikající při tepelné roztažnosti propan-butanu. V případě přeplnění je tento prostor menší a s rostoucí okolní teplotou je tedy láhev více natlakovaná,“ varuje Ivan Indráček.

Tip č. 5:
Kontrolujte těsnost spojů, postačí mýdlová voda

Při připojování plynové láhve dbejte pokynů na produktovém štítku připevněném k láhvi. Nezapomeňte ale též na pokyny výrobce grilu, k němuž láhev připojujete. Plynové hadice je třeba jednou za 5 let vyměnit. Jednou za 10 let se pak mění regulátor tlaku plynu, který se připojuje na kohout tlakové lahve. Rozhodně ale nepodceňujte průběžnou kontrolu těsnosti všech spojů, především připojovacího šroubení. K tomu slouží detektor nebo pěnotvorný roztok. Vystačíte si ale rovněž s obyčejnou mýdlovou vodou.

Zdroj: Česká asociace LPG