+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

27. ročník mezinárodní výstavy INFOTHERMA

16.01.2020 Firma: Agentura INFORPRES, s.r.o.

INFOTHERMA o vytápění, úsporách energií a využívání obnovitelných zdrojů

Image 1

Stalo se  tradicí, že druhá polovina ledna je spojená s termínem konání mezinárodní výstavy Infotherma.  Dříve ve Frýdlantu nad Ostravicí a v posledních letech na ostravském Výstavišti Černá louka se tak každoročně  na Infothermě setkávají přední výrobci, prodejci, montážní i servisní firmy a odborná veřejnost s cílem představit návštěvníkům výstavy novinky a směry, kam se ubírá moderní vytápění a stavby spojené s ekonomickým bydlením.

Ve dnech 20. až 23. ledna 2020, denně od 9 do 18 h se na Výstavišti Černá louka v Ostravě uskuteční  již 27. pokračování  Infothermy, tradičně věnované vytápění, úsporám energií a smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech. 

V České republice se jedná o největší takto specializovanou výstavu, kde jsou  zastoupeny domácí, evropské a světové značky výrobků a produktů, které jsou potřebné k tepelné pohodě našich domovů. Nomenklatura výstavy se od prvního ročníku nemění, doplňuje se však o nové technologie a systémy.

Image 2

Výstava Infotherma se koná pod záštitou:

 • Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
 • Ministerstva životního prostředí ČR
 • Ministerstva pro místní rozvoj ČR
 • Státního fondu životního prostředí ČR
 • Hospodářské komory ČR
 • Hejtmana Moravskoslezského kraje

Infotherma 2020 je zcela obsazena a prezentovat se zde bude 354 domácích i zahraničních firem a institucí. Svědčí to o tom, že  vytápění a úspory energií jsou aktuálními tématynejen pro majitele a uživatele rodinných domů, ale pro většinu domácností.

Je hodně témat, nad kterými se bude na Infothermě diskutovat, nejen při zahájení výstavy dne 20. ledna od 10 hodin v Konferenčním centru Výstaviště Černá louka.

Byly přijaty a připravují se nové zákony související s tématy výstavy.
V platnosti je  zákon  o zákazu provozování zastaralých kotlů 1. a 2. emisní třídy k 9/2022.  Ministerstvo životního prostředí loni spustilo poslední vlnu Kotlíkových dotací, které byly určené k výměně starých kotlů na pevná paliva za nový zdroj tepla. Podpory výměny starých kotlů za nový zdroj tepla nekončí a měly by v budoucnu být součástí programu Nová zelená úsporám v rámci podprogramu s názvem Adaptační a mitigační opatření NZÚ.

Dalším aktuálním tématem výstavy budou otázky, jak zlepšit možnosti financování oprav domů z nového podprogramu Nová zelená úsporám – Finanční záruky.

Drobně se mění také oblasti podpory v Nové zelené úsporám:

 • Energetické úspory – zateplení domu,
 • Výstavba v nízkoenergetickém standardu výstavba domů v pasivním a téměř pasivním standardu,
 • Efektivní využití zdrojů energie – výměny a modernizace vytápění, větrací systémy apod.,
 • Adaptační opatření v budovách – zelené střechy, stínicí technika apod.

Tak jako každoročně budou pokračovat diskuze, zda se dotace a podpory dostanou k  ěm nejpotřebnějším a nebylo by lepší přenechat více pravomocí starostům obcí a měst.

V nadcházejících letech čekají českou energetiku zásadní změny, které budou spočívat ve výrazném poklesu využívání fosilních paliv, proto bude toto téma na Infothermě 2020 velice aktuální. Novela zákona nabízí v období po roce 2021 řadu finančních nástrojů, které umožní významně investovat do rozvoje nízkoemisních technologií. Novinkou je i Modernizační fond, který podpoří rozvoj obnovitelných zdrojů energie, zvyšování energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů. Dotace budou moci čerpat nejen podniky, ale i domácnosti.

V rámci aktualizace Nové energetické koncepce (NEK), na které již MPO pracuje, by v České republice mělo v budoucnu dominovat jádro, obnovitelné zdroje energie (OZE) a plyn. V horizontu příštích 25–30 let by podíl jádra měl vzrůst ze současných 30 % na cca 40–50 % a podíl OZE na cca 25–30 %. Kolem roku 2040 by se mělo cca 80 % elektřiny vyrábět z tzv. bezemisních zdrojů,  tj. z jádra a OZE.  Předpokládá se, že v souladu s doporučením Evropské komise se do roku 2030 podíl OZE na výrobě elektřiny zvýší ze současných cca 14 % na 23–24 %. Stát  také počítá v budoucnosti s další podporou chytré zelené energetiky pomocí strukturálních fondů EU, především se zaměřením na malé decentralizované zdroje. Velký potenciál vidí ve fotovoltaice na střechách rodinných domů a firem. Stát počítá s podporou solárních zdrojů v kombinaci s akumulací, přičemž umožní energii nejen akumulovat, ale i prodávat zpět do sítě. Fotovoltaika se stane součástí „malé chytré energetiky“, tj. že se zelenou energií budou napájet i elektromobily. Těší nás, že některé z těchto koncepcí již byly na minulých ročnících představeny a opět budou prezentovány i na výstavě Infotherma 2020. 

Součástí výstavy je po celé čtyři dny odborný doprovodný program, který bude v Konferenčním centru a ve vstupním pavilonu A1.

Doprovodný program v Konferenčním centru

Pondělí 20. ledna 2020

10:00 – 13:00 hod.
Zahájení výstavy Infotherma 2020

Diskuze na témata:

 • Výměny kotlů – zákaz provozování zastaralých kotlů 1. a 2. emisní třídy k 9/2022
 • Změny v oblasti podpory v Nové zelené úsporám
 • Dotace pro obce, firmy a investory ve stavebnictví po roce 2020
 • Voda – zdroje, úspory, hospodaření s dešťovou a šedou vodou, dotace
 • Výstavba sociálních bytů, stavební zákon a údržba bytového fondu, náklady na bydlení, ceny a dostupnost paliv
 • Novela zákona o hospodaření energií a související legislativa pro hodnocení energetické náročnosti budov
 • Změny v energetice
 • Aktualizace Nové energetické koncepce (NEK)

Vyhlášení výsledků soutěží:

 • Výsledky internetové soutěže „TOP VÝROBKY VYSTAVOVATELŮ INFOTHERMY 2020“
 • Výsledky soutěže „REALIZACE ROKU 2019 VE STÍNICÍ TECHNICE“

Převzetí průkazů CTI ČR:

 • JUNIOR INSTALATÉR – TOPENÁŘ CTI ČR, JUNIOR-TZB CTI ČR, JUNIOR-MIEZ CTI ČR

Předání certifikátů:

 • Certifikovaný řemeslník Cechu topenářů a instalatérů České republiky

13:00 – 18:00 hod. Setkání členů Cechu kamnářů ČR

odborný garant: Cech kamnářů ČR

 • Akumulace – od teorie k praxi
 • Hypokaustní vytápění

Úterý 21. ledna 2020

10:00 – 13:00 hod.
Seminář Cechu topenářů a instalatérů ČR

odborný garant: Cech topenářů a instalatérů

 • 10:00 – 10:30  Využití šedých odpadních vod
 • 10:30 – 11:00  Vnitřní kanalizace – správná instalace potrubí
 • 11:00 – 11:45  Tepelná čerpadla v teorii a praxi
 • 11:45 – 12:30  Velkoplošné systémy, vytápění, chlazení, stěnové a stropní vytápění
 • 12:30 – 13:00  Energetická náročnost budov v roce 2020 z pohledu stavebníka

13:15 – 18:00 hod.
Seminář VŠB-TU Ostrava

odborný garant: VŠB-TU Ostrava

Energeticky aktivní budovy a sezónní akumulace energie

 • Akumulace energie pro energeticky aktivní budovy.
 • Energeticky aktivní systémy budov. 
 • Aktuální poznatky s akumulací tepelné a elektrické energie.
 • Využití zemních zásobníků tepla.
 • Fotovoltaický systém na bázi střešních tašek.
 • Kombinované energetické systémy budov.

Podpora obnovitelných zdrojů energie v Evropě

 • Představení přínosů využívání OZE v jednotlivých zemích, online kalkulátoru výhod obnovitelných zdrojů energie, základní parametry výhodnosti.

Středa 22. ledna 2020

10:00 – 13:00 hod.
Seminář internetového portálu TZB-info

odborný garant: TZB-info

Výměny kotlů, povinnosti, alternativy

 • Projekt Výměny kotlů na TZB-info
 • Ekonomika plynové kotelny jako alternativy k pevným palivům
 • Kontroly kotlů – registr kontrolorů
 • Výměna kotlů a komíny
 • Kontroly kotlů – registrace protokolů
 • Tepelná čerpadla a hluk
 • Kombinace peletového kotle s tepelným čerpadlem

13:00 – 18:00 hod.
Seminář Efektivní nakládání s energiemi, nízkouhlíkové technologie, obnovitelné zdroje energie a jejich podpora

odborný garant: Agentura pro podnikání a inovace

 • 13:00 – 13:15  Registrace
 • 13:15 – 13:30  Zahájení, úvod
 • 13:30 – 14:00  Nízkouhlíkové technologie – výzva V
 • 14:00 – 14:30  Úspory energie – výzva V
 • 14:30 – 15:00  Úspory energie – fotovoltaické systémy  – výzva III
 • 15:00 – 15:30  Úspory energie v soustavách zásobování teplem – výzva IV
 • 15:30 – 16:30  Diskuse, dotazy

Seminář představí možnosti podpory pro účinné  nakládání s energiemi z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v aktuálních výzvách programů Nízkouhlíkové technologie, Úspory energie, Úspory energie – FVE,  Úspory energie v SZT.
Po ukončení semináře budou mít účastníci  možnost individuálních konzultací.   

Čtvrtek 23. ledna 2020

10:00 – 15:00 hod.
Workshop Energetická soběstačnost v praxi

odborný garant: solarninovinky.cz

 • 10:00 – 10:30  Proč končí éra tradičních FV panelů? A co prokázal unikátní testy panelů v provozních podmínkách po 10 letech?
 • 10:30 – 11:00  Jaké plány má ve výrobě baterií HE3DA?
 • 11:00 – 11:30  Zkušenosti s provozem, optimalizaci  a řízením energetického managementu firemní budovy s využitím  dlouhodobé akumulace energie
 • 11:30 – 12:00  Optimalizace provozu FVE s cílem dosáhnout vyšších výnosů s pomoc střídačů vybavených umělou inteligencí
 • 12:00 – 13:00  Pauza na občerstvení a prohlídku výstavy Infotherma
 • 13:00 – 13:30  Změny v připojování nových výroben v návaznosti na nové PPDS v oblastech ČEZ Distribuce
 • 13:30 – 14:00  Akumulační a bateriové systémy v českém právním řádu
 • 14:00 – 14:30  Jak správně postupovat při stavbě hybridní/ostrovní fotovoltaické elektrárny
 • 14:30 – 15:00  Nové dotace pro fotovoltaické a  bateriové instalace z programu NZÚ a OPPIK


Doprovodný program v pavilonu A1

Pondělí 20. ledna 2020

 • 9:30 – 10:25
  Jak vybrat dodavatele kvalitní dřevostavby.
  odborný garant – Asociace dodavatelů montovaných domů
 • 10:30 – 11:25
  Osobní zkušenost s tepelnými čerpadly.
  odborný garant – TnG-Air.CZ s.r.o.
 • 11:30 – 12:25
  Projekt rodinného domu a co by měl obsahovat. Kurz pro investory
  odborný garant – Centrum pasivního domu
 • 12:30 – 13:25
  Větrotěsnicí a parotěsnicí vrstvy zateplovaných lehkých konstrukcí střech a stěn.
  odborný garant – JUTA a.s.
 • 13:30 – 14:25
  Čím bude topit Česká vesnice po roce 2020? Nabídka pelet, briket a dřeva a co na to kůrovec?
  odborný garant – Klastr Česká peleta
 • 14:30 – 15:25
  Stínicí technika v Nové Zelené úsporám – aktuálně,
  Principy stínění a jeho vliv na úspory energií. 
  Stínicí technika a životní prostředí.
  odborný garant – Svaz podnikatelů ve stínicí technice
 • 15:30 – 16:30
  Vodík, jako nosič energie.  Nízkouhlíková ekonomika, energie, účinnost, kogenerace, vodíkové technologie
  odborný garant – VŠB-TU Ostrava, FEI

Úterý 21. ledna 2020

 • 9:30 – 10:25
  Nové a připravované zákony, vyhlášky a normy v oboru kominictví.
  odborný garant – Společenstvo kominíků ČR
 • 10:30 – 11:25
  Automatické hydraulické vyvažování otopných těles s využitím nového ventilu Q.TECH. Novinky ve vytápění.
  odborný garant – Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
 • 11:30 – 12:25
  Zelené střechy – šance pro budoucnost.
  odborný garant – Ivánek-Zeman, v.o.s.
 • 12:30 – 13:25
  Sluneční kolektory, ohřev vody, solární domy.
  odborný garant – T.W.I. spol. s r.o.
 • 13:30 – 14:25
  Moderní větrací systémy pro bytové jednotky ARFlex. 
  odborný garant – Elektrodesign ventilátory s.r.o.
 • 14:30 – 15:25
  Technologie domácí automatizace pro ekonomické i luxusní bydlení – Systém Tecomat Foxtrot.
  odborný garant – TECO a.s.
 • 15:30 – 16:25
  Stínicí technika v Nové Zelené úsporám – aktuálně. 
  Principy stínění a jeho vliv na úspory energií.
  Stínicí technika a životní prostředí.
  odborný garant – Svaz podnikatelů ve stínicí technice

Středa 22. ledna 2020

 • 9:30 – 12:25
  Udržitelný standard bydlení.
 • 9:30 –   9:40
  Zahájení semináře
 • 9:40 – 10:40   
  Plynové kaskádové kotelny.
 • 10:40 – 11:10   
  Tepelná čerpadla nejen pro bytové domy.
 • 11:10 – 11:30     
  Požární prevence a bezpečnost, aktuální informace.
 • 11:30 – 12:00     
  Zodpovědnost statutárního orgánu za technický stav domu.
 • 12:00 – 12:30     
  Život v bytovém domě po revitalizaci. Rizika a jejich řešení.
  odborný garant – Pro náš dům, z.s.
 • 12:30 – 13:25     
  Větrání a rekuperační jednotky pro rodinné domy.
  Větrání pro domy, tepelné čerpadlo s topnými a chladícími panely Blife. Sestavné kaskádové kotelny nové generace.
  odborný garant – 4heat s.r.o.
 • 13:30 – 14:25       
  Jak mít doma teplo a zároveň vyvětráno.
  Zabránění plísní, netěsnostem a tepelným mostům v domě. 
  Kurz pro investory.
  odborný garant – Centrum pasivního domu
 • 14:30 – 15:25       
  Dotace pro vaše úsporné bydlení.
  Aktuální nabídka podpory z programů Nová zelená úsporám a Dešťovka.

  odborný garant – Státní fond životního prostředí ČR
 • 15:30 – 16:25     
  Vyplatí se firmám střešní fotovoltaika i bez dotace?
  odborný garant – S-Power Energies s.r.o.

Čtvrtek 23. ledna 2020

 • 9:30 – 10:25         
  Problematika navrhování spalinových cest pro nové automatické kotle na pevná paliva.
  odborný garant – Společenstvo kominíků ČR
 • 10:30 – 11:25       
  Komfortní řízené větrání s rekuperací tepla s chlazením, ohřevem a odvlhčováním vzduchu. Trendy 2020.
  odborný garant – Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
 • 11:30 – 12:25       
  Stínicí technika v Nové Zelené úsporám – aktuálně. 
  Principy stínění a jeho vliv na úspory energií.
  Stínicí technika a životní prostředí.
  odborný garant – Svaz podnikatelů ve stínicí technice
 • 12:30 – 13:25       
  Energetický systém pro rodinné domy s návazností na dotaci Nová zelená úsporám.
  odborný garant – Biosuntec CZ s.r.o.


Výstavu Infotherma 2020 bude otevírat vstupní expozice s názvem „DŮM PLNÝ ENERGIE A INFORMACÍ“. Zde chceme návštěvníkům výstavy nabídnout současnou realitu a představit možné alternativy vytápění rodinných domů a nové perspektivní stavební prvky.

Firmy Vám zde představí následující produkty a výrobky:

 • Fotovoltaickou elektrárnu propojenou se systémem rekuperace a inteligentního vytápění s možností rozšíření na aplikaci chytrého domu.
 • Patentovaný systém rekuperačního výměníku, který získává energii z teplé odpadní vody, běžně odtékající bez užitku do kanalizace a touto energií ohřívá přívodní vodu, proudící do objektu.
 • Solární teplovzdušný panel, který je alternativou větrací jednotky. Jakmile na solární teplovzdušný panel zasvítí slunce, ohřeje se v něm vzduch. Ten je pak ventilátorem vháněn do domu.
 • Fotovoltaické střešní tašky, které jsou budoucností moderního využití fotovoltaiky. Designově zajímavé jak pro novostavby, tak i rekonstrukce.
 • Zelené střechy dnes plnící funkci nejen estetickou, ale i ekologickou a ekonomickou.
 • Tepelné čerpadlo systému vzduch voda ve vnitřním provedení s integrovanou ventilační jednotkou a zásobníkem teplé vody. Kompaktní jednotka je kompletně jen a pouze ve vnitřní části domu a nic tedy neruší okolní pohled na budovu.
 • Koupelnové radiátory s vysokou nadčasovou elegancí a jasnou linií, vysokými tepelnými výkony a vyšším komfortem.
 • Elegantní bytové radiátory.
 • Systém inteligentního řízení pro všechny typy objektů od bytů a rodinných domů po administrativní budovy a výrobní haly.
 • Elektronicky řízený elektrický průtokový ohřívač vody s možností nastavení výkonu.
 • Elektrický zásobníkový ohřívač vody pod linku o objemu 10 litrů s možností regulace teploty zásoby vody.
 • Sporák na pevná paliva určený k vaření, pečení a vytápění prostoru, ve kterém je umístěn.
 • Kamna na pevná paliva vhodná pro vaření a vytápění prostoru.
 • Litinové retro radiátory umožňují řešení vytápění stylových interiérů klasickým, dlouhodobě ověřeným materiálem v nestárnoucím retro designu.
 • Kachlový krb s promyšlenou technologií kombinovaného způsobu předávání tepelné energie sáláním a současným prouděním teplého vzduchu s velmi rychlým náběhem. Do kamen lze doplnit akumulační tvarovky, které pak sálají teplo ještě dlouho po skončení vytápění. Pro keramické kachle tvořící korpus krbu jsou na výběr odstíny glazur z kolekce Kachlové krby nebo z dalších odstínů glazur.
 • Teplovodní podlahové vytápění s nejnižší konstrukční výškou, energeticky úsporné s mimořádně rychlou regulací teploty v každé místnosti.
 • Topné folie a topné rohože pro podlahové vytápění s minimálními nároky na stavební konstrukce, nulovými nároky na údržbu, nejvyšší účinností a velmi snadnou regulací.
 • Topné folie pro stropní vytápění, které patří mezi nejefektivnější topné systémy pro současné novostavby. Jde o komfortní sálavý systém s rovnoměrným rozložením výkonu do velké plochy stropu, který dosahuje nejoptimálnějšího rozložení teplot v celé výšce místnosti.
 • Sálavé topné panely pracující na principu infračerveného záření, kdy převážnou část tepelné energie předávají sáláním.
 • Sálavý konvektor představující spojení hlavních výhod dvou různých topných systému a to komfort sálavého vytápění a výbornou dynamiku konvekčního vytápění.
 • Koupelnové sálavé panely
 • Komfortní větrací jednotku s rekuperací tepla. Unikátní výměník tepla ve tvaru diamantu s větší plochou a optimalizací proudění vzduchu pro nejvyšší energetickou účinnost.
 • Modulární akumulační stanici určenou pro řízení a optimalizaci spotřeby elektrické energie v domech s malou fotovoltaickou elektrárnou. Toky energie jsou řízeny v reálném čase – dle potřeby během dne z fotovoltaické elektrárny přímo ke spotřebičům a přebytky do baterií. Večer se naopak energie čerpá přednostně z baterií čímž se minimalizují odběry ze sítě.
 • Elektromobil včetně nabíjecí stanice.
 • Inteligentní hybridní napájecí jednotku z fotovoltaických panelů o výkonu až 2 kW ohřívající pomocí speciálního topného článku zásobník TUV o objemu 140 litrů.  
 • Fotovoltaický plot se speciálními panely, které přijímají sluneční záření z obou stran a vyrábí elektrický proud.
 • Komplexní řešení vytápění i chlazení pro novostavbu. Systém kombinuje fotovoltaickou elektrárnu, tepelné čerpadlo a rekuperaci.
 • Vysoce selektivní plochý solární kolektor s celoroční funkcí včetně zimního období a kompaktní solární zásobník připojitelný ke všem záložním zdrojům tepla, včetně elektrotopidla.
 • Nástěnný plynový kondenzační kotel určený pro vytápění topného systému a ohřev vody v nepřímotopném externím zásobníku.
 • Elektro kotel vyznačující se jednoduchou obsluhou a dotykovým displejem.
 • Automatický litinový kotel na dřevní pelety se zásobníkem, vysokou účinností a automatickým zapalováním.
 • Jednovrstvé obvodové zdivo pro nulové, pasivní, nízkoenergetické a energeticky úsporné budovy.
 • Broušené cihly se zvukovou neprůzvučností.
 • Cihly NATURE Energy pro stavby z přírodních materiálů s požadavkem na zvýšení tepelné akumulace a pro zlepšení mikroklimatu budov.
 • Moderní komínový systém vhodný pro všechny typy paliv a určený pro podtlakový provoz.
 • Fasádní zateplovací systém, který dýchá a skvěle propouští vlhkost, zabraňuje kondenzaci vodní páry, zajišťuje pohodlné vnitřní klima pro bydlení a zkracuje čas nutný ke stavbě.
 • Dekorativní omítky pro kreativní ztvárnění fasády nabízející neomezené možnosti zpracování fasád při vytvoření plastických struktur či originálních povrchových úprav se vzhledem betonu, dřeva nebo kovu.
 • Plastové okno s izolačním trojsklem, dřevěné eurookno s izolačním dvojsklem, dřevohliníkové okno s izolačním trojsklem

Na tuto vstupní expozici bude navazovat představení TOP VÝROBKŮ INFOTHERMY 2020. Zde budou představeny nejúspěšnější exponáty z internetové hlasovací soutěže, která probíhala před výstavou na internetovém portálu TZB-info. Na výstavě bude ke zhlédnutí zajímavá panelová prezentace o zásobách fosilních paliv u nás i ve světě a o možnostech, čím v budoucnu budeme tyto paliva nahrazovat.

Těšíme se na tradiční i nové vystavovatele a návštěvníky. Věříme, že výstava bude opět setkáním všech, kteří se zajímají o vytápění a úspory energií. 

Agentura INFORPRES, pořadatel výstav Infotherma. www.infotherma.cz, e-mail: info@infotherma.cz

Firemní článek