+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Základy informačního modelu stavby /Kurz 4.1/

Kurz je zaměřen na základní pojmy v procesu informačního modelování a na přílohy zvláštních smluvních podmínek BIM Protokolu. Kurz seznámí účastníky s vlivem definovaných účelů užití a cílů projektu na zadávání a proces, seznamuje s definicí LOIN a tvorbou DiMS ve vazbě na ostatní dokumenty.

Cíle kurzu:

  • Získat povědomí o pojmech informačního modelování ve vazbě na přílohy BIM protokolu.
  • Získat rámcovou představu o tom, jak efektivně zadávat projekty s využitím BIM a účelně definovat cíle a účely užití BIM v projektu a v organizaci.
Místo konání:Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (ABF), Václavské náměstí 31, Praha 1
Od:29.11.2022
Do:30.11.2022
Pořádá:Česká agentura pro standardizaci, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1