+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Vytápění - dvousemestrální kurz

Kurz Vytápění pořádaný v rámci programu celoživotního vzdělávání na Ústavu techniky prostředí fakulty strojní ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí poskytne účastníkům průřezovou znalost v oboru vytápění.

Tematicky obsáhne problematiku vnitřního prostředí, tepelných bilancí vytápěného prostoru, potřeb tepla a paliva, otopných soustav, tepelných izolací pojistných a zabezpečovacích zařízení, otopných ploch a zdrojů tepla. Nemalá část kurzu bude věnována i CZT, kotelnám, problematice navrhování systémů přípravy TV, stejně jako regulaci a hydraulice otopných soustav, solární tepelné technice a tepelným čerpadlům. Nedílnou součástí kurzu bude i zvládnutí problematiky základů větrání a větrání kotelen spolu s přívodem spalovacího vzduchu a odvodu spalin. Kurz je koncipován jako plně výukový a v průběhu kurzu budou probíhat konzultace jak probrané látky, tak i projektů účastníků, kterými se zrovna zabývají.
Kurz je dvousemestrální v rozsahu 144 výukových hodin a začíná 14. 9. 2021. V každém semestru budou realizovány čtyři třídenní přednáškové bloky. Účastníci kurzu získají po úspěšném obhájení projektu osvědčení o absolvování kurzu v rámci programu celoživotního vzdělávání na ČVUT v Praze, Fakultě strojní.
Kurz je určen zájemcům s úplným středním (středním odborným) nebo vysokoškolským vzděláním. Studium je orientováno na výkon povolání kombinovanou rozšiřující formou (přednášky, cvičení, event. měření, konzultace a samostatné studium).
Úcastnický poplatek ciní 24 000 Kč
Uzáverka prihlášek je 6. 9. 2021
Kurz je dvousemestrální a bude probíhat na Fakultě strojní, ČVUT v Praze v termínech:

Zimní semestr: 14. 9. 2021 až 16. 9. 2021,   12. 10. 2021 až 14. 10. 2021,    23. 11. 2021 až 25. 11. 2021,    14. 12. 2021 až 16. 12. 2021

Letní semestr: 15. 2. 2022 až 17. 2. 2022,    15. 3. 2022 až 17. 3. 2022,     12. 4. 2022 až 14. 4. 2022,     10. 5. 2022 až 12. 5. 2022

Místo konání:Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT, Praha
Od:10.05.2022
Do:12.05.2022
Pořádá:Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT
Kontaktní osoba:Ing. Roman Vavřička, Ph.D.
Telefon:224 352 739