+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Vytápění 2023/2024 - dvousemestrální kurz

Kurz Vytápění 2023/2024 je pořádán v rámci programu celoživotního vzdělávání na Ústavu techniky prostředí. Účastníkům poskytne průřezovou znalost v oboru vytápění. Je určen zájemcům s úplným středním (středním odborným) nebo vysokoškolským vzděláním. Studium je orientováno na výkon povolání kombinovanou rozšiřující formou (přednášky, cvičení, experimentální měření, samostatné studium).

Tematicky obsáhne problematiku vnitřního prostředí, tepelných bilancí vytápěného prostoru, potřeb tepla a paliva, otopných soustav, tepelných izolací pojistných a zabezpečovacích zařízení, otopných ploch a zdrojů tepla. Nemalá část kurzu bude věnována i CZT, kotelnám, problematice navrhování systémů přípravy TV, stejně jako regulaci a hydraulice otopných soustav, solární tepelné technice a tepelným čerpadlům. Nedílnou součástí kurzu bude i zvládnutí problematiky základů větrání a větrání kotelen spolu s přívodem spalovacího vzduchu a odvodu spalin. Kurz je koncipován jako plně výukový a v průběhu kurzu budou probíhat konzultace jak probrané látky, tak i projektů účastníků, kterými se zrovna zabývají.

Kurz je dvousemestrální a začíná 19. 9. 2023. Účastníci kurzu získají po úspěšném obhájení projektu osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání podepsané rektorem a děkanem.

Kurz je určen zájemcům s úplným středním (středním odborným) nebo vysokoškolským vzděláním. Studium je orientováno na výkon povolání kombinovanou rozšiřující formou (přednášky, cvičení, event. měření, konzultace a samostatné studium).
Účastnický poplatek činí 25 000 Kč.

Uzáverka prihlášek je 11. 9. 2023 - vyplňujte na www níže.
Kurz je dvousemestrální a bude probíhat na Fakultě strojní, ČVUT v Praze v termínech:

Zimní semestr: 19. 9. 2023 až 21. 9. 2023,   17. 10. 2023 až 19. 10. 2023,    14. 11. 2023 až 16. 11. 2023,    12. 12. 2023 až 14. 12. 2023

Letní semestr: 23. 1. 2024 až 25. 1. 2024,    20. 2. 2024 až 22. 2. 2024,     19. 3. 2024 až 21. 3. 2024,     16. 4. 2024 až 18. 4. 2024

Odborný garant kurzu: prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D. 

Organizační garant kurzu: Ing. Roman Vavřička, Ph.D. 

Místo konání:Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT, Praha
Od:19.09.2023
Do:21.09.2023
Pořádá:Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT
Kontaktní osoba:Ing. Roman Vavřička, Ph.D.
Telefon:224 352 739