+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Výmenníky tepla a odovzdávacie stanice tepla 2021

Odborný seminár s prezentáciou firiem 8:30–13:30 h

Image 0

Odovzdávacie stanice tepla (OST) a ich súčasti (výmenníky tepla, obehové čerpadlá, potrubia, uzatváracie, meracie a regulačné armatúry, zabezpečovacie zariadenia a pod.) v sústavách centralizovaného zásobovania teplom podliehajú vplyvu nasadenia nových konštrukcií a technológií. Ich uplatňovanie je obzvlášť v lokalitách s centrálnymi zdrojmi tepla a akútnou požiadavkou na zníženie emisií a ochranu okolitého životného prostredia, najmä v mestskej zástavbe.
Pri návrhu jednotlivých komponentov OST je potrebné zohľadniť energetické, ekonomické a ekologické kritériá. Skúsenosti z prevádzky sústav centralizovaného zásobovania teplom (SCZT) nasvedčujú, že nie vždy sa tieto kritériá dodržujú.
Cieľom odborného seminára je oboznámiť odbornú verejnosť s teóriou a praxou konštrukcie a návrhu moderných rekuperatívnych výmenníkov tepla, aplikáciami OST a predstavením konkrétnych výrobkov výmenníkov tepla a nových neodmysliteľných technologických súčastí OST, s meracou a regulačnou technikou firiem pôsobiacich na našom trhu.
Odborný seminár je určený projektantom, energetikom, prevádzkovateľom, investorom, ako aj zástupcom bytových podnikov a spoločenstiev zaoberajúcich sa problematikou centralizovanej a decentralizovanej výroby a distribúcie tepla pre obytnú občiansku a priemyselnú sféru.

Odborný garant: Prof. Ing. Ján Takács, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava

Místo konání:ZSVTS, Koceľova 15, Bratislava
Od:16.09.2021
Do:16.09.2021
Pořádá:Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Koceľova 15, 815 94 Bratislava, SR
Kontaktní osoba:Jana Lehotová Nôtová
Telefon:mobil.: +421 903 562 108