+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Vodíková konference H2 HEATING 2023 - Využití vodíkových technologií v oblasti vytápění budov

Cílem konference je poskytnout ucelený přehled o probíhajících nebo připravovaných projektech v této oblasti, s důrazem na co možná nejdetailnější technické informace. To umožní účastníkům konference vytvořit si detailnější představu o technických možnostech využití vodíku pro vytápění.

Konference je zaměřena na využití vodíku pro částečnou nebo úplnou náhradu zemního plynu v energetických spalovacích zdrojích, přičemž těžiště programu je zejména v oblasti vlastního spalovacího procesu a odvodu zplodin, především z pohledu finálního uživatele.
V programu konference vystoupí zástupci státní správy, neziskových organizací působících v oblasti vodíku, zástupce ČPS, zástupci distribučních sítí, výrobci H2 ready spotřebičů a dalších vodíkových technologií.
Témata konference:
1. blok: H2 STRATEGIE
2. blok: H2 V PRAXI – co se připravuje v ČR
3. blok: H2 V PRAXI – zkušenosti ze zahraničí
4. blok: H2 TECHNOLOGIE

Konference je zahrnuta do systému celoživotního vzdělávání Energetických specialistů, České komory autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA)

Místo konání:WELLNESS HOTEL STEP, Praha
Od:31.05.2023
Do:31.05.2023
Pořádá:APOKS – asociace pro optimalizaci komínů a spalování, z.s., Olivová 1412, Olešovice, 251 68 Kamenice
Telefon:725 504 736