+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Úvod do správy informací o stavbě, komunikace, digitální procesy v CDE /3.1/

Kurz je úvodem do práce ve společném datovém prostředí. Vychází z metodik Agentury ČAS, které specifikují požadavky na funkcionalitu a vlastnosti CDE a činnosti potřebné pro jeho zavedení do organizace. Kurz poskytuje dostatek informací pro kvalifikované rozhodnutí o tom, jakým optimálním postupem pořídit do organizace vlastní CDE.

Cíle kurzu:

Seznámit s praktickými základy CDE a jeho využitím v organizaci
Popsat vlastnosti a funkcionalitu, aspekty provozu CDE na straně organizace či dodavatele
Vymezit znalosti a dovednosti potřebné pro práci v CDE, praktické kroky pro start využívání CDE
Popsat princip interoperability a vztah CDE k jiným sofwarovým systémům
Vysvětlit pojem digitální dvojče

Místo konání:Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (ABF), Václavské náměstí 31, Praha 1
Od:24.11.2022
Do:24.11.2022
Pořádá:Česká agentura pro standardizaci, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1