+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

STAVEBNÍ DENÍK – proč a jak? / klasický i elektronický / on-line

Seminář účastníkům přinese komplexní a ucelený pohled na vedení stavebního deníku, včetně legislativní podoby a úprav, i případných důsledků v celém procesu přípravy, realizace i dokončení stavby. Odůvodnění, podoba a forma vedení stavebního deníku, vůči dalším účastníkům a aktérům procesu výstavby. Seminář je doplněn poznatky a zkušenostmi lektora, získanými při auditorské a inspekční praxi.
od 09:00 h, předpokládaný konec 14:00 h

Určeno pro: investory veřejné i soukromé, developery, technický dozor stavebníka, autorský dozor, zhotovitele, stavbyvedoucí, přípravu staveb, projektanty, architekty, úředníky i studenty
Lektor: Ing. Ludmila Zahradnická, CSc., poradce a auditor řízení kvality ve stavebnictví

Obsah:

- požadavek na vedení záznamů – specifikum stavebnictví
- účel a význam stavebního deníku a dalších záznamových dokumentů
- právní a jiné požadavky, vazba veřejného a soukromého práva
- účastníci výstavbového procesu ve vztahu k vedeným záznamům
- forma a způsob vedení stavebního deníku a jiných požadovaných záznamových dokumentů, současnost a další vývoj
- obsah záznamů – denní záznamy a další – „významné události stavby“
- chyby ve vedení záznamů, poznatky z praxe
- elektronické vedení stavebního deníku – praktické uplatnění

V návaznosti na aktuální situaci bude seminář realizován formou neveřejného streamu na kanále ABF stream. V průběhu on-line vysílání semináře je možné průběžně pokládat lektorovi dotazy písemného formou v rámci spuštěného chatu.

Platný link na seminář bude zaslán na základě potvrzení platby za seminář v den realizace on-line semináře mezi 8:00 a 8:45 na zadanou emailovou adresu účastníka. Zároveň Vám budou zaslány studijní podklady k semináři v PDF formátu.

Seminář bude dostupný na Vašem linku od zahájení on-line streamu následujících 7 dní. Seminář bude možné shlédnout později, nebo během platnosti linku i opakovaně.

Poznámka: Členové ČKAIT sleva 30 %. Pro získání slevy je třeba v přihlášce v části Zaměření a členství, v kolonce Členství ve sdruženích vybrat a zaškrtnout Členové ČKAIT.

Vložné: 1900,00 Kč bez DPH 2299,00 Kč s DPH 

Místo konání:on-line
Od:03.12.2021
Do:03.12.2021
Pořádá:Česká Stavební Akademie - Nadace ABF, Václavské náměstí 31, Praha1
Telefon:224 229 617