+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

SANHYGA 2023

VODOVODY – KANALIZACE - PLYNOVODY

27. mezinárodní vědecko-technická konference

Image 0

Konferencia je stretnutím vedeckých, pedagogických a odborných pracovníkov z praxe v oblasti zdravotnej techniky, t.j. zásobovania budov vodou, systémov splaškovej a dažďovej kanalizácie, zásobovania budov plynom a technologických zariadení v budovách. Konferencie sa každoročne zúčastňuje odborná verejnosť – vedeckí a školskí pracovníci, projektanti, realizačné firmy, zaoberajúce sa dodávkou a realizáciou zdravotnotechnických inštalácií a tiež prevádzkovatelia stavieb v tejto oblasti. Pozvanie vystúpiť s prednáškou z oblasti zdravotnej techniky prijali viacerí renomovaní odborníci z technických univerzít doma aj v zahraničí, odborníci z praxe a tiež firmy, prezentujúce najnovšie výrobky a technológie.

Konferencia je určená aj širokej odbornej verejnosti technických zariadení budov, vedeckým pracovníkom, pedagógom a študentom na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia, projektantom, dodávateľom, investorom, správcom budov a prevádzkovateľom technických zariadení budov.

Program:

- hygiena a kvalita vody pre ľudskú spotrebu
- vodovody v budovách -plynovody
- využitie zrážkovej a sivej vody
- vsakovacie systémy
- technologické zariadenia v zdravotnej technike
- kanalizácia v budovách

Přihláška nejpozději do 22. 9. 2023 - viz www níže. 
 

Místo konání:Clarion Congress Hotel, Žabotova 2, 811 04 Bratislava, SR
Od:28.09.2023
Do:28.09.2023
Pořádá:Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Koceľova 15, 815 94 Bratislava, SR
Kontaktní osoba:Jana Lehotová Nôtová
Telefon:mobil.: +421 903 562 108