+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Příprava na autorizační zkoušku ČKAIT v oboru pozemní stavby

Odborný seminář

Seminář poskytne posluchačům informace o průběhu zkoušky, pravidlech zkoušení, řádech ČKAIT, pravidla užívání razítka ČKAIT a nejčastěji se vyskytující otázky.
V odborné části vyslechnou posluchači průřezové přednášky v oborech:

  • ochrana proti hluku
  • požární bezpečnost staveb
  • hygienické požadavky na stavby
  • betonové konstrukce
  • tepelná ochrana budov
  • zdravé životní podmínky
  • hydroizolace staveb.

Někteří přednášející jsou členy zkušební komise pro obor pozemní stavby. Odpovědi na otázky posluchačů jsou samozřejmostí.
Určeno pro žadatele o autorizaci ČKAIT, ČKA, ale i pro všechny, kteří si chtějí aktualizovat své odborné vědomosti v oboru pozemních staveb.

Místo konání:Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1
Od:25.11.2020
Do:25.11.2020
Pořádá:Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1
Telefon:602 729 781