+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Obnoviteľné zdroje energie

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Vás pozýva na 20. ročník konferencie Obnoviteľné zdroje energie, tentokrát na tému „Znižovanie emisií skleníkových plynov“.

Image 0

Je pripravených 5 monotematických sekcií, zameraných na jednotlivé druhy OZE (slnečná energia, geotermálna, energia, energia prostredia, biomasa), ale aj ich praktické využitie pre aplikácie v nízkoteplotných systémoch zásobovania teplom.

Problematika nízkoteplotných systémov je v súčasnosti mimoriadne aktuálna tak pri vykurovaní budov, resp. ich chladení, rovnako aj pri príprave teplej vody, ohreve bazénov a v neposlednom rade tiež pre poľnohospodárske účely.

Veríme, že týmto oslovíme architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu, ako i zástupcov štátnej správy, vedy, výskumu a školstva.

Prihlásiť sa môžete vyplnením záväznej prihlášky najneskôr do 11. 5. 2022 - viz www níže. 

Místo konání:Hotel ATRIUM***, Nový Smokovec 42, 062 01 Vysoké Tatry
Od:16.05.2022
Do:17.05.2022
Pořádá:Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Koceľova 15, 815 94 Bratislava
Kontaktní osoba:Jana Lehotová Nôtová
Telefon:mobil.: +421 903 562 108