+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Konference BIM 2023: Budoucnost pro české stavebnictví

Datum 26. ledna 2023 by si do svých kalendářů již nyní měli zapsat všichni nadšenci a zástupci stavařské veřejnosti, kteří se zajímají o budoucnost českého stavebnictví. V tento den se totiž koná konference BIM 2023, na které se Česká agentura pro standardizaci rozhodla představit své další kroky v realizaci Koncepce zavádění metody BIM.

  • Konference BIM 2023 představí plány České agentury pro standardizaci na další roky v realizaci Koncepce zavádění metody BIM v Praze 26. ledna 2023
  • Jedinečná šance seznámit se s pohledem českých i evropských odborníků na využití metody BIM v každodenní praxi veřejné správy i soukromých subjektů
  • Prezentace budou zaměřeny především na praktickou stránku používání metody BIM v praxi a výhody, které přináší
  • Součástí programu bude i představení zkušeností z reálných projektů zadavatelů veřejných stavebních zakázek
  • Účast na konferenci BIM 2023 je otevřena celé široké odborné veřejnosti, zadavatelům i zhotovitelům z řad veřejných i soukromých subjektů
  • Vstup na konferenci BIM 2023 je zdarma, zájemci se mohou registrovat do naplnění kapacity

Program konference BIM 2023 bude rozdělen do tří hlavních bloků nazvaných BIM a cesta ke Stavebnictví 4.0, dále BIM pro lepší pracovní den, a nakonec BIM v praxi veřejného zadavatele. Všechny přitom spojuje jeden motiv – praktický pohled na metodu BIM. Hlavním motivem konference BIM 2023 je totiž ukázat, že z výhod nabízených metodou BIM mohou těžit skutečně všechny stavařské profese po celou dobu životního cyklu stavby. A co je důležité, začít využívat metodu BIM je snadné, nevyžaduje to žádné vysoké náklady a splňuje to i požadavky české legislativy.

Čas: 9.00 – 16.30 h

Registrace prostřednictvím online formuláře na www níže.

Místo konání:Praha
Od:26.01.2023
Do:26.01.2023
Pořádá:Česká agentura pro standardizaci, Na Žertvách 132/24 Praha 8