+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Klimatizace a větrání - dvousemestrální kurz -1. semestr

Kurz je určen zejména projektantům, pracovníkům činným ve výstavbě, provozovatelům VZT zařízení. Svým zaměřením se jedná o kurz „pokračovací“, který navazuje na kurz „základní“. Je připravován jako součást celoživotního vzdělávání absolventů vysokých příp. středních škol v oborech se zaměřením na techniku prostředí nebo TZB (vytápění, větrání, klimatizace, snižování hluku a vibrací apod.). Předpokládají se znalosti na úrovni oborového studia a určitá praxe v oboru. Kurz poskytne informace o současném stavu poznatků, praktikách a metodách řešení vybraných aktuálních témat v oboru. Do výuky bude zařazeno co nejvíce praktických řešení. Přednášející jsou převážně odborníci z praxe.

Témata přednášek: Zásady projektování, požadavky na projekt, autorský dozor. Předávání VZT zařízení do provozu a náplň dodávky. Provozní měření k prokázání výkonnosti zařízení a kontrola hluku. Měření při předávání VZT zařízení do provozu. Energetická náročnost VZT. Současné trendy v provozování TZB. Hygienické předpisy a zákonné normy pro VZT zařízení. Vnitřní prostředí budov. Distribuce a rozptýlení vzduchu v klimatizovaném prostoru. Použití počítačových simulací k dimenzování klimatizace. Projektování zařízení s nepřímým chlazením. Projektování chladicích zařízení pro klimatizaci. Navrhování klimatizačních systémů. Vlhčení a odvlhčování vzduchu. Výpočty hluku od VZT zařízení uvnitř a vně budovy. Klimatizace administrativních budov. Sálavé chladicí systémy. Klimatizace hotelů. Větrání a klimatizace nákupních center. Větrání kuchyní. Větrání a klimatizace ve zdravotnictví. Větrání obytných budov, škol, divadel, sportovních hal. Větrání a odvlhčování bazénů. Chladivové systémy klimatizace. Znečišťující látky ve vnitřním ovzduší. Odvod škodlivin. Větrání a vytápění průmyslových objektů. Větrání svařoven, laminátoven a lakoven. Větrání kotelen a garáží. Klimatizace datacenter. Čisté prostory pro farmacii a zdravotnictví. Větrání zemědělských objektů. Větrání teplých a horkých provozů. Větrání kompresoroven. Zařízení pro odvod kouře a tepla. MaR vzduchotechnických systémů. Filtrace pro VZT zařízení. Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením. Požární větrání chráněných únikových cest. ZZT a jeho ekonomie. MaR – požadavky projektanta VZT. Optimalizace energetického hospodářství TZB. Rozvody tepla a chladu. Kontrola klimatizačních systémů a ekodesign.
Odborný garant: doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.
Termíny výuky: Výuka probíhá formou 4 třídenních soustředění v každém semestru. Celkem 176 hodin.

Všichni účastníci obdrží potvrzení o absolvování kurzu.

Pokud máte zájem o účast, odešlete přihlášku nejpozději do 27. 8. 2024 - viz www níže.

Místo konání:ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4
Od:10.09.2024
Do:12.09.2024
Pořádá:Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Kontaktní osoba:-
Telefon:221 082 353