+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

GREEN WAY DAY 2021 - on-line

Vzhledem k přetrvávající epidemické situaci bude 4. ročník Green Way Day  pořádán jako webinář - živě od 9 do 17 h.

Akce je určena především pro všechny, kterým problém správného a koncepčního navrhování, realizování a provádění technických zařízení pro zajištění vnitřního prostředí staveb není cizí. Online seminář bude vysílán živě, možnost shlédnutí ze záznamu nebude poskytnuta. Účastníci tohoto online setkání obdrží elektronický sborník s anotacemi přednášek.
Pokud máte zájem o účast, vyplňte a odešlete online přihlášku nejpozději do 10. 6. 2021 - viz www níže.

Program:

Provoz soustav a systémů TZB – doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D.

 • Návrh a provozování filtrů u VZT jednotek
 • Servis, údržba a čistota VZT zařízení
 • Izolace potrubí na chladné straně VZT systému
 • Vliv provozování vzduchotechniky na její spotřebu energie
 • Uvádění do provozu a optimalizace provozu klimatizačních systémů

Chladiva, chlazení, tepelná čerpadla v roce 2021 – Ing. Petr Bureš

 • Chladiva – novinky, změny
 • Projektuj tepelná čerpadla aneb moderní koncepce

Změny právních předpisů a závazných technických norem platných v roce 2021 – Ing. Jiří Petlach

 • Úprava Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
 • Stavební zákon
 • Nový energetický audit

Zajímavé projekty TZB – Ing. Jiří Petlach ml.

 • Zkušenosti z praxe, zajímavá řešení

V odborné části programu budou k jednotlivým tématům vkládány technické aktuality partnerů webináře – informace o progresivních výrobcích z oblasti TZB. Akce je zařazena do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT, vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

Místo konání:on-line
Od:14.06.2021
Do:14.06.2021
Pořádá:Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Telefon:221 082 353