+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2019/8

05.02.2020 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 8/2019

Výběr z Věstníku ÚNMZ 11/2019

Vydané ČSN

 • 4. ČSN EN 15316-4-3; kat. č.: 508725  Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 4–3: Výroba tepla, solární tepelné a fotovoltaické soustavy, Modul M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3; Vydání: Listopad 2019
 • 12. ČSN EN IEC 61968-4 ed. 2 kat. č.: 508914 Integrace aplikací v energetických společnostech – Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie – Část 4: Rozhraní pro řízení záznamů (výkazů) a aktiv*); Vydání: Listopad 2019
 • 37. ČSN EN IEC 60904-3 ed. 4 kat. č.: 508680 Fotovoltaické součástky – Část 3: Zásady měření pro zemské fotovoltaické (PV) solární součástky s referenčními údaji spektrálního rozložení ozařování*); Vydání: Listopad 2019
 • 58. ČSN EN 764-1+A1; kat. č.: 503474 Tlaková zařízení – Část 1: Slovník; Vydání: Listopad 2019

Změny ČSN

 • 79. ČSN EN 61968-4; kat. č.: 508915 Integrace aplikací v energetických společnostech – Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie – Část 4: Rozhraní pro řízení záznamů (výkazů) a aktiv; Vydání: Květen 2008; Změna Z1; Vydání: Listopad 2019
 • 105. ČSN EN 60904-3 ed. 3; kat. č.: 508681 Fotovoltaické součástky – Část 3: Zásady měření pro zemské fotovoltaické (PV) solární součástky s referenčními údaji spektrálního rozložení ozařování; Vydání: Únor 2017; Změna Z1; Vydání: Listopad 2019

Opravy ČSN

 • 111. ČSN EN ISO 10462; kat. č.: 508869 Lahve na plyny – Lahve na acetylen – Periodická kontrola a údržba; Vydání: Srpen 2014; Oprava 1; Vydání: Listopad 2019
 • 112. ČSN EN 60529/A2; kat. č.: 508672 Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód); Vydání: Červen 2014; Oprava 1; Vydání: Listopad 2019
  (Opravy jsou vydány tiskem)

Zrušené ČSN

 • 120. ČSN 44 1309 Tuhá paliva – Odběr, úprava vzorků a mechanické zkoušky briket; Vydání: Červenec 2006; Zrušena k: 2019-12-01
 • 121. ČSN EN 803 Plastové potrubní systémy – Vstřikované tvarovky z termoplastů pro tlakové potrubní systémy spojované elastomerními těsnicími kroužky – Stanovení odolnosti krátkodobému vnitřnímu přetlaku bez osového namáhání; Vydání: Srpen 1996; Zrušena k: 2019-12-01
 • 122. ČSN EN 804 Plastové potrubní systémy. Vstřikované hrdlové tvarovky pro rozpouštědlem lepené spoje pro tlakové potrubí. Stanovení odolnosti krátkodobému vnitřnímu hydrostatickému přetlaku; Vydání: Srpen 1996; Zrušena k: 2019-12-01

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 1. ČSN EN ISO 14064-2; kat. č.: 508067 Skleníkové plyny – Část 2: Specifikace s návodem pro stanovení, monitorování a vykazování snížení emisí nebo zvýšení propadů skleníkových plynů pro projekty; Platí od: 2019-12-01
 • 2. ČSN EN ISO 8560; kat. č.: 508068 Výkresy pozemních staveb – Zobrazování modulových rozměrů, přímek a sítí; Platí od: 2019-12-01
 • 12. ČSN P CEN/TS 16769; kat. č.: 508071 Zařízení a příslušenství na LPG – Terminologie; Platí od: 2019-12-01
 • 13. ČSN EN 14071+A1; kat. č.: 508072 Zařízení a příslušenství na LPG – Pojistné ventily pro tlakové nádoby na LPG – Příslušenství; Platí od: 2019-12-01
 • 14. ČSN EN 17038-1; kat. č.: 508074 Čerpadla – Metody kvalifikace a ověření indexu energetické účinnosti jednotek hydrodynamického čerpadla – Část 1: Obecné požadavky a postupy zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI); Platí od: 2019-12-01
 • 15. ČSN EN 17038-2; kat. č.: 508073 Čerpadla – Metody kvalifikace a ověření indexu energetické účinnosti jednotek hydrodynamického čerpadla – Část 2: Zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI) jednotlivých čerpadlových jednotek; Platí od: 2019-12-01
 • 16. ČSN EN ISO 6149-1; kat. č.: 508075 Přípojky pro hydraulická zařízení a pro obecné použití – Vstupy otvorů a koncovky s metrickými závity podle ISO 261 těsněné O-kroužkem – Část 1: Vstupní otvory s kuželovým vstupem pro těsnění O-kroužkem; Platí od: 2019-12-01
 • 17. ČSN EN 1822-1; kat. č.: 507817 Vysoce účinné filtry vzduchu (HEPA a ULPA) – Část 1: Klasifikace, ověřování vlastností, označování; Platí od: 2019-12-01
 • 18. ČSN EN IEC 60534-3-1 ed. 2 kat. č.: 507818 Regulační armatury pro průmyslové procesy – Část 3–1: Rozměry – Stavební délky FTF pro přírubové, dvoucestné přímé armatury a stavební délky CTF pro přírubové dvoucestné nárožní armatury; Platí od: 2019-12-01
 • 19. ČSN EN 12102-2; kat. č.: 508076 Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory – Stanovení hladiny akustického výkonu – Část 2: Tepelná čerpadla jako ohřívače vody; Platí od: 2019-12-01
 • 41. ČSN EN IEC 61400-3-1; kat. č.: 508885 Větrné elektrárny – Část 3–1: Konstrukční požadavky pro stacionární pobřežní větrné elektrárny; Platí od: 2019-12-01
 • 42. ČSN EN IEC 61400-21-1; kat. č.: 508381 Větrné elektrárny – Část 21-1: Měření a vyhodnocování elektrických veličin – Větrné elektrárny; Platí od: 2019-12-01
 • 52. ČSN EN IEC 60879; kat. č.: 508395 Komfortní ventilátory a regulátory pro domácnost a podobné účely – Metody; Platí od: 2019-12-01
 • 62. ČSN EN 14423+A2; kat. č.: 508107 Svěrné (mechanické) spojky pro hadice na rozvod horké páry pro tlak do 18 bar; Platí od: 2019-12-01
 • 72. ČSN EN 33; kat. č.: 508118 Záchodové mísy a soupravy – Připojovací rozměry; Platí od: 2019-12-01
 • 74. ČSN EN 15101-1+A1; kat. č.: 508117 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Výrobky z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběné in situ – Část 1: Specifikace pro výrobky před zabudováním; Platí od: 2019-12-01
 • 75. ČSN EN 1443; kat. č.: 507906 Komíny – Obecné požadavky; Platí od: 2019-12-01

Změny ČSN EN

 • 95. ČSN EN 60534-3-1; kat. č.: 507819 Regulační armatury pro průmyslové procesy – Část 3–1: Rozměry – Stavební délky FTF pro přírubové, dvoucestné přímé armatury a stavební délky CTF pro přírubové dvoucestné nárožní armatury; Vyhlášena: Květen 2001; Změna Z1; Platí od: 2019-12-01
  Souběžně s touto normou platí ČSN EN IEC 60534-3-1 ed. 2 z listopadu 2019, která tuto normu zcela nahradí od 2022-03-13.

Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.