+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2019/7

30.12.2019 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 7/2019

Výběr ze Sbírky zákonů částka 112/2019

 • 258 Sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 3. října 2019 o vydání cenových rozhodnutí
  Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v ­oblasti cen, § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) … a podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie … vydal cenové rozhodnutí č. 2/2019 ze dne 26. září 2019, kterým se stanovují cena za činnost povinně vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu, a dále pak … vydal cenové rozhodnutí č. 3/2019 ze dne 26. září 2019, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie.
  Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil ERÚ cenové rozhodnutí č. 2/2019 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 30. září 2019, v částce 5. Uvedeným dnem uveřejnění nabylo cenové rozhodnutí platnosti.
  Cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2019 bylo uveřejněno v Energetickém regulačním věstníku ze dne 30. září 2019, v částce 6. Uvedeným dnem uveřejnění nabylo cenové rozhodnutí platnosti.
  Účinnosti nabývají dnem: 1. ledna 2020.

Výběr z Věstníku ÚNMZ 10/2019

Vydané ČSN

 • 10. ČSN EN 13136+A1 kat. č.: 508625 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Pojistná zařízení proti překročení tlaku a jim příslušná potrubí – Výpočtové postupy; Vydání: Říjen 2019
 • 11. ČSN EN 1434-1+A1 kat. č.: 508507 Měřidla přenosu tepelné energie – Část 1: Obecné požadavky; Vydání: Říjen 2019
 • 22. ČSN EN 61643-31 kat. č.: 508533 Ochrany před přepětím nízkého napětí – Část 31: Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích; Vydání: Říjen 2019
 • 49. ČSN ISO 7432 kat. č.: 508621 Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) – Metody zkoušení pro ověření konstrukce zámkových spojů hrdlo-hladký konec včetně spojů s dvojitými hrdly a s elastomerním těsněním*); Vydání: Říjen 2019
 • 50. ČSN EN ISO 19650-1 kat. č.: 508539 Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) – Management informací s využitím informačního modelování staveb – Část 1: Pojmy a principy; Vydání: Říjen 2019
 • 51. ČSN EN 17101 kat. č.: 508626 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Metody identifikace a zkušební metody pro jednosložkové polyuretanové lepicí pěny pro vnější tepelněizolační kompozitní sy­stémy (ETICS); Vydání: Říjen 2019

Změny ČSN

 • 92. ČSN EN 13445-3 kat. č.: 508658 Netopené tlakové nádoby – Část 3: Konstrukce a výpočet; Vydání: Duben 2018; Změna A6; Vydání: Říjen 2019

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 1. ČSN EN ISO 3740 kat. č.: 507807 Akustika – Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku – Pokyny pro užití základních norem; Platí od: 2019-11-01
 • 12. ČSN EN 521 kat. č.: 507815 Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny – Přenosné spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů; Platí od: 2019-11-01
 • 13. ČSN EN 13611 kat. č.: 507814 Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv – Obecné požadavky; Platí od: 2019-11-01
 • 14. ČSN EN 13175 kat. č.: 507816 Zařízení a příslušenství na LPG – Specifikace a zkoušení armatur a tvarovek tlakových nádob pro zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG); Platí od: 2019-11-01
 • 80. ČSN EN 17176-1 kat. č.: 507891 Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí – Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) – Část 1: Obecně; Platí od: 2019-11-01
 • 81. ČSN EN 17176-2 kat. č.: 507889 Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí – Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) – Část 2: Trubky; Platí od: 2019-11-01
 • 82. ČSN P CEN/TS 17176-3 kat. č.: 507892 Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí – Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) – Část 3: Tvarovky; Platí od: 2019-11-01
 • 83. ČSN EN 17176-5 kat. č.: 507890 Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí – Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) – Část 5: Vhodnost použití systému; Platí od: 2019-11-01

Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.