+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2016/1

01.02.2016 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 1/2016

Výběr ze Sbírky zákonů, částka 133/2015 až 9/2016

Částka 135/2015

 • 320/2015 Sb. Zákon ze dne 11. listopadu 2015 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru). Účinnost dnem: 1. ledna 2016

  Více viz samostatný článek na str. 80–81.

Částka 141/2015 Sb.

 • 335/2015 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 1. prosince 2015 o vydání cenových rozhodnutí. Účinnost dnem: 1. ledna 2016
  Energetický regulační úřad … vydal cenové rozhodnutí č. 6/2015 ze dne 25. listopadu 2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu, cenové rozhodnutí č. 7/2015 ze dne 26. listopadu 2015, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny, a cenové rozhodnutí č. 8/2015 ze dne 26. listopadu 2015, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí …

Částka 149/2015 Sb.

 • 349/2015 Sb. Vyhláška ze dne 8. prosince 2015 o Pravidlech trhu s plynem. Účinnost dnem: 1. ledna 2016

  ČÁST SEDMÁ KRÁTKODOBÝ TRH

  § 87 Vnitrodenní trh s plynem
  (1) Vnitrodenní trh je organizován v rámci plynárenského dne a lze na něm zadávat a přijímat nabídky na dodávku nebo odběr plynu pro základní produkt. Místem dodání a místem odběru plynu je virtuální obchodní bod. Výsledkem obchodů na vnitrodenním trhu je určení sjednaných dodávek, odběrů a cen plynu.
  (2) Vnitrodenní trh pro plynárenský den je organizován od 9:00:00 hodin předcházejícího kalendářního dne do 5:00:00 hodin následujícího kalendářního dne…

Částka 161/2015 Sb.

 • 378/2015 Sb. Zákon ze dne 9. prosince 2015, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Účinnost dnem: vyhlášení

  § 5
  Klamavá konání
  (1) Obchodní praktika se považuje za klamavou, pokud obsahuje věcně nesprávnou informaci a je tedy nepravdivá, což vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil.
  (2) Za klamavou se považuje také obchodní praktika obsahující pravdivou informaci, jestliže vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil, pokud jakýmkoli způsobem uvádí nebo je schopna uvést spotřebitele v omyl ohledně…

Částka 163/2015 Sb.

 • 385/2015 Sb. Vyhláška ze dne 17. prosince 2015 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Účinnost dnem: 1. ledna 2016
  Sazba základní náhrady za 1 km jízdy … činí nejméně u … b) osobních silničních motorových vozidel 3,80 Kč…
  Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty … činí a) 29,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů, b) 33,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů, c) 29,50 Kč u motorové nafty…

Částka 167/2015 Sb.

 • 405/2015 Sb. Vyhláška ze dne 23. prosince 2015 o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie. Účinnost dnem: 1. ledna 2016

Částka 3/2016 Sb.

 • 10/2016 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 7. ledna 2016 o vydání cenového rozhodnutí
  Energetický regulační úřad … vydal cenové rozhodnutí č. 9/2015 ze dne 29. prosince 2015, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie …
  Účinnost dnem: 1. ledna 2016

Výběr z Věstníku UNMZ 12/2015

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 13. ČSN EN 26 (06 1411), kat. č. 98398 Průtokové ohřívače vody na plynná paliva k přípravě teplé pitné (užitkové) vody; EN 26:2015; Platí od: 2016-01-01
 • 14. ČSN EN 89 (06 1414), kat. č. 98400 Zásobníkové ohřívače vody na plynná paliva k přípravě teplé pitné (užitkové) vody; EN 89:2015; Platí od: 2016-01-01
 • 15. ČSN EN 13203-2 (06 1430), kat. č. 98387 Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost – Část 2: Hodnocení spotřeby energie; EN 13203-2: 2015; Platí od: 2016-01-01
 • 16. ČSN EN 12309-2 (06 1520), kat. č. 98399 Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW – Část 2: Bezpečnost; EN 12309-2:2015; Platí od: 2016-01-01

Změny ČSN

 • 130. ČSN EN 13445-1 (69 5245) kat. č. 98383 Netopené tlakové nádoby – Část 1: Obecně; Vyhlášena: Březen 2015 Změna A1; (idt EN 13445-1:2014/A1:2014); Platí od: 2016-01-01

Výběr z Věstníku UNMZ 1/2016

Vydané ČSN

 • 77. ČSN EN 12764 (91 4103), kat. č. 99099 Sanitární zařízení – Požadavky na vířivé koupací vany; Vydání: Leden 2016

Změny ČSN

 • 86. ČSN 12 7010, kat. č. 98966 Vzduchotechnická zařízení – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení – Obecná ustanovení; Vydání: Červen 2014. Změna Z1; Vydání: Leden 2016
 • 131. ČSN EN 12764+A1 (91 4103), kat. č. 99101 Sanitární potřeby – Požadavky pro vířivé koupací vany; Vydání: Srpen 2008. Změna Z1; Vydání: Leden 2016