+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb. 14. vydání

Nové vydání žádané publikace obsahuje aktualizovaný soubor zkušebních otázek, rozdělený do oborů dle odborného zaměření, zachycuje stav právních předpisů v nejnovější verzi včetně Nového občanského zákoníku. Dále publikace obsahuje znění autorizačního zákona, profesního a etického řádu ČKAIT, pokyny pro vyplnění žádosti o udělení autorizace, vzor formuláře a nově přílohu Autorizační řád ČKAIT.

Autor: Kolektiv autorů
Vydavatel: Informační centrum ČKAIT
Rok vydání: 2015
Počet stran: 180
Doporučená cena: 265 Kč
ISBN: 978-80-87438-68-8