+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Tepelná čerpadla NIBE

V současné době využívá tepelné čerpadlo k vytápění a ohřevu vody téměř každá desátá novostavba.

Podle statistik Ministerstva pro místní rozvoj je však průměrné stáří bytového fondu v České republice přes 50 let a charakterizují ho rozsáhlá panelová sídliště. Rovněž jejich obyvatelé však mohou začít šetřit rodinný rozpočet. Podle ­měření společnosti NIBE Energy ­Systems CZ může dosáhnout roční úspora nákladů na bytovou jednotku v panelovém domě až 80 %.

Image 0• Kaskádovité propojení tří tepelných čerpadel vzduch-voda NIBE F2300 (vedle panelového domu v Dobrovici)

Do staršího bytového domu se dají instalovat všechny typy tepelných čerpadel. Nejčastěji se pro vytápění a ohřev vody využívají zařízení systému vzduch-voda, která odebírají tepelnou energii z venkovního vzduchu. Lze je totiž umístit prakticky kamkoli do exteriéru (včetně střechy) bez nutnosti realizace zemních vrtů nebo pokládky kolektorů. Před samotnou instalací však odborníci doporučují provést zateplení rekonstruovaného objektu, aby vznikaly co nejnižší tepelné ztráty a klesla tak i potřebná teplota otopné vody (k hranici 55–60 °C). Neméně důležitá je také kontrola stavu radiátorů, které by měly být dimenzovány na teplotu odpovídající efektivnímu provozu tepelného čerpadla.

Příklady využití tepelného čerpadla NIBE v bytových domech

U bytových domů v Loučovicích, Turně a Gelnici proběhla rekonstrukce spojená se zateplením a výměnou oken. Poté došlo k jejich odpojení od centrálního zásobování teplem (CZT) a k instalaci 3 až 4 tepelných čerpadel vzduch-voda NIBE F2300 dle velikosti a tepelných ztrát jednotlivých objektů.

Instalační firma je propojila se stávající radiátorovou soustavou a ohřívači vody, takže vznikla komplexní soustava pro vytápění a ohřev vody.

Z provedených měření vyplývá, že minimální roční úspora nákladů po odpojení od CZT činí 245 000 Kč (Loučovice), může však dosáhnout až 500 000 Kč (Turňa nad Bodvou).

Image 1• Strojovna panelového domu v Turně nad Bodvou s tepelným čerpadlem země-voda NIBE F1345

Všeobecně se dá říci, že je využití tepelného čerpadla nejefektivnější u zateplených domů po rekonstrukci či přímo u energeticky úsporných novostaveb. Ke zkrácení doby návratnosti investice navíc může pomoci rovněž program Nová zelená úsporám, který se vztahuje nejen na rodinné, ale také bytové domy. Aktuálně je možné zažádat o dotaci na výstavbu nového bytového projektu nebo realizaci opatření, jež přispěje ke snížení energetické náročnosti u starší stavby.