+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Více komfortu, méně starostí s TA-COMPACT-P

Pevně věříme, že hydronické vyvažování pomocí ventilů s diagnostickými a měřicími funkcemi je klíčem k bezproblémovému a energeticky úspornému provozu soustavy. Změřením skutečných technických parametrů získáme jedinečný důkaz o tom, že je vše nastaveno správně a soustava dosahuje projektovaných hodnot.

Správně vyvážená soustava vytápění nebo chlazení může poskytnout optimální vnitřní klima s úsporou energie až 35 %. Zatímco investice do řešení vyvážení soustavy představuje cca 2–3 % z celkových nákladů na instalaci.

„Když jsme se rozhodli vytvořit nový ventil, byli jsme si absolutně jisti, že nechceme vyrábět jen další tlakově nezávislý ventil.

Existuje jich na trhu spousta, ale žádný z nich nesplňuje veškerá očekávání odborníků.

Chtěli jsme vytvořit něco jedinečného...
Praktický nástroj pro každodenní práci, který vám přinese skutečné hodnoty a jistotu...“

Image 1

Unikátní diagnostické možnosti nového tlakově nezávislého vyvažovacího a regulačního ventilu TA-COMPACT-P umožňují správně nastavit pracovní bod čerpadla. Přímým měřením průtoku zjistíme, zda je dosažen v každém bodě soustavy, a tak dokážeme ­minimalizovat náklady na čerpací práci. Obvykle jsou čerpadla ­nastavena na vyšší hodnoty, aby byl zajištěn dostatek tlakové diference ve všech částech soustavy, neboť většina obdobných ventilů měření průtoku neumožňuje.

Pokud je elektrický pohon otevřen TA-COMPACT-P omezuje maximální průtok dle nastavené hodnoty, která se nastavuje snadno přímo na ventilu bez nutnosti používat nastavovací klíč. Nastavení se provádí pouze v rámci jedné otáčky, a tím je zabráněno omylům a zmatkům. Nastavení je vždy přesné a snadno odečitatelné. Na nastavovacím prvku je také uvedena dimenze ventilu a jedinečný kód ventilu. Pokud je ventil opatřen tepelnou izolací lze snadno identifikovat typ ventilu. Správný průtok je základním předpokladem pro dosažení požadovaného komfortu a navíc zlepšuje teplotu vratné vody, a tím zvyšuje energetickou účinnost kotlů a zdrojů chladu.

Pomocí diagnostických funkcí ventilu TA-COMPACT-P je snadné odhalit případné problémy v soustavě, např. poddimenzované čerpadlo, ucpané potrubí nebo filtry, opačný směr proudění a mnoho dalších překvapení. Nalezení těchto problémů včas je ve velmi ­rozvětvené soustavě velmi časově i finančně náročné a při absenci jakéhokoliv měření často nemožné.

Image 2

Výhody:

 • Unikátní měřicí a diagnostické schopnosti
 • Vysoké průtoky
 • Nízká tlaková ztráta
 • Jednoduché nastavení
 • Snadný přístup ke všem funkcím a měřicím vsuvkám z jedné strany
 • Kompaktní rozměry
 • Flexibilní připojení díky vnějším závitům
 • Instalace s pohonem ve všech polohách
 • Dlouhá životnost bez koroze a netěsností

Funkce:

 • Regulace pomocí elektropohonu
 • Nastavení a omezení max. průtoku
 • Regulace tlakové diference
 • Měření: průtoku, teploty, tlakové ztráty ventilu, dispoziční tlakové diference v místě připojení ventilu k soustavě
 • Uzavření

Technická data:

 • DN 10-32
 • Rozsah průtoků:
  – DN 10: 21,5–120 l/h
  – DN 15: 88–470 l/h
  – DN 20: 210–1150 l/h
  – DN 25: 400–2000 l/h
  – DN 32: 800–4000 l/h
 • Min. tlaková diference:
  – DN 10–20: 15 kPa
  – DN 25–32: 25 kPa
  (Platí pro maximální průtok, nižší hodnoty vyžadují menší tlakovou diferenci.)
 • Max. tlaková diference 400 kPa
 • Tělo ventilu je vyrobeno z patentované slitiny AMETALÒ odolné proti elektrogalvanické korozi a odzinkovaní.
Firemní článek