+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Systémové jednotky NIBE VVM k tepelným čerpadlům vzduch-voda

Instalace systémů tepelných čerpadel vzduch-voda se skládají z mnoha různých komponentů. Správné dimenzování jednotlivých součástí systému, oběhových čerpadel a ventilů, umístění teplotních čidel, vhodná regulace a nastavení optimálních provozních parametrů jsou vždy rozhodující pro bezporuchový provoz celé otopné nebo chladicí soustavy s tepelným čerpadlem.

Pro některé instalační firmy je návrh systému a jeho správné nastavení složité a výsledkem často bývá nefunkčnost systému nebo časté poruchy. Další překážkou při instalacích bývá nedostatek prostoru v domě.

Jak se těmto možným problémům jednoduše vyhnout a zároveň podstatně zkrátit čas samotné instalace? Instalujte k tepelným čerpadlům NIBE systémové jednotky NIBE VVM, které svojí konstrukcí „vše v jednom“ ušetří místo v domě a zajistí spolehlivý provoz vytápění a přípravy teplé vody.

Celý systém lze skládat na principu stavebnice LEGO. Hlavní „kostkou“ systému je systémová jednotka VVM a k ní lze postupně dle potřeby jednoduše připojovat další díly systému.

Image 1

Jako příklad lze uvést situaci, kdy zákazník používá kotel na pevná paliva a rozhodne se přejít na jiný druh vytápění. Pokud zákazník nemá dostatek finančních zdrojů na změnu celého systému, lze za pomocí jednotky NIBE VVM 500 rozdělit přestavbu systému vytápění do více fází. V první se připojí stávající kotel k systémové jednotce NIBE VVM500 a zákazník využívá k vytápění a přípravě teplé vody stávající kotel nebo elektrokotel vestavěný v jednotce NIBE VVM 500. Po získání dalších finančních prostředků lze jednoduše ve fázi druhé připojit tepelné čerpadlo vzduch-voda, v dalších fázích například ohřev bazénu, solární ohřev a další systémy.

Image 2Obr. 2 • Příklad zapojení kotle na pevná paliva k jednotce VVM500

Image 3Obr. 3 •Příklad využití všech možností systému s jednotkou NIBE VVM500

Pomocí jednotky NIBE VVM500/300 tak lze sloučit provoz vysokoteplotních a nízkoteplotních zdrojů tepla. Řídicí systém jednotek VVM rozpozná stav různých zdrojů tepla a automaticky zastaví provoz tepelného čerpadla v případě dostatku energie z kotle nebo solárních panelů. Při nedostatku tepelné energie z externích zdrojů tepla se opět aktivuje provoz tepelného čerpadla. Tepelnou energii z externího zdroje tepla lze využít jak pro přípravu teplé vody, tak pro vytápění nebo ohřev bazénu. I při ohřátí nádoby v jednotce VVM na teplotu 85 °C lze bez obav provozovat podlahové vytápění – směšovací ventil na výstupu z jednotky VVM zajistí požadovanou nižší teplotu na výstupu do podlahového systému vytápění. Vestavěná oběhová čerpadla jsou nízkoenergetická s řízenými otáčkami. Stačí pouze v menu řídicí jednotky zadat, do jakého topného systému (radiátory, podlaha) a při jaké výpočtové teplotě bude jednotka VVM dodávat teplo, a otáčky oběhových čerpadel budou automaticky řízeny na optimální deltu T.

Image 4Obr. 4 • Příklad zapojení jednotky NIBE VVM 320

Systémové jednotky NIBE VVM se vyrábějí ve třech provedeních. NIBE VVM500 a NIBE VVM300 jsou podobné konstrukce, pracují na principu přípravy teplé vody průtokem nerezovým vlnovcem a liší se velikostí vnitřní nádoby. Jednotka VVM320 má vestavěný nerezový ohřívač teplé vody o objemu 185 l a používá se pro jednodušší sy­stémy bez externích zdrojů tepla.

Pomocí bohatého příslušenství lze docílit mnoha dalších funkcí systému. K jednotkám VVM lze připojit tepelná čerpadla NIBE vzduch-voda v rozsahu 7 až 20 kW bez řízeného výkonu i s řízeným výkonem.

Image 5Obr. 5 •

Systémové jednotky NIBE VVM zajistí dlouhodobou spolehlivost provozu celého systému. Výrobce pokrývá zárukou veškeré vady uvnitř systémových jednotek a tepelných čerpadel, instalační firma zodpovídá pouze za spojení jednotlivých částí systému.


Více informací najdete  na www.nibe.cz.

Firemní článek