+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Spojky s SC-Contur umožňují provést centrální zkoušku těsnosti

28.06.2013 Firma: VIEGA s.r.o. Časopis: 4/2013

 

Praktická rada: vynucená netěsnost vnezalisovaném stavu

Přes veškerou pečlivost při instalaci a následné zkoušce těsnosti se to opět stane: několik dní či týdnů po uvedení, například vodovodní instalace, do provozu se na spoji, který nedopatřením nebyl zalisován, objeví netěsnost. A to i přes skutečnost, že byly použity pouze spojky, které jsou dle údajů výrobce „netěsné v nezalisovaném stavu“. Dojde-li, navzdory řádné zkoušce těsnosti, k takové závadě, znamená to ve většině případů, že vynucená netěsnost spojek nebyla zajištěna v celém zkušebním rozsahu. Takovým „nehodám“ zamezí patentovaná SC-Contur spojek Viega.

Jak SC-Contur funguje: vynucenou netěsnost v nezalisovaném stavu umožňuje kanálek, který je ve spojce vytvořen. V nezalisovaném stavu může tímto kanálkem proudit přes těsnicí prvek zkušební médium, např. voda, a následně vytékat z hrdla spojky (viz obr. 1).

Image 1Obr. 1 • U spojek Viega s SC-Contur je spolehlivě zajištěna vynucená netěsnost v nezalisovaném stavu pomocí kanálku umístěného v drážce spojky

Při řádně provedeném slisování je kanálek v SC-Contur trvale uzavřen (viz obr. 2).

Image 2Obr. 2 • Po zalisování je SC-Contur automaticky a trvale uzavřena – instalatér se může na těsnost tohoto spoje zcela spolehnout

Tato bezpečnostní funkce platí v celém rozsahu zkušebních tlaků od 1,0 do 6,5 bar, které vyžaduje pracovní list Německého svazu pro plyn a vodu (dále jen DVGW) W 534 pro mokrou zkoušku těsnosti. U suché zkoušky těsnosti, například inertními plyny, vykazují spojky Viega dokonce výrazně větší rozmezí tlaku, než je požadováno. Podle DVGW VP 614 jsou pro suché zkoušky těsnosti stanoveny zkušební tlaky 22, 110 a 1000 mbar. Podle TRGI 2008 (Technický předpis pro instalace plynu) musejí spojky obstát při zátěžové zkoušce tlak 1 bar a při zkoušce těsnosti tlak 150 mbar. Spojky Viega ovšem zaručují tuto funkci v kompletním rozmezí tlaku od 22 mbar do 3 bar!

Image 3Obr. 3 • Díky patentované SC-Contur na spojkách Viega smějí být prováděny centrální zkoušky těsnosti na instalacích Profipress, čímž se významně snižují pracovní náklady

Na trhu existuje mnoho dalších spojek, které zůstávají netěsné v nezalisovaném stavu jen díky O-kroužku, a proto není zajištěna vynucená netěsnost v tak širokém rozsahu. Tím vzniká, zvláště u zkoušek těsnosti ve větších objektech, velké riziko, neboť zde panují z důvodu rozdílu geodetické výšky velmi odlišné tlakové poměry: v pětipodlažním činžovním domě činí rozdíl tlaku mezi sklepním a nadzemním podlažím přibližně 1,3 bar. U spojek, které nejsou vybaveny SC-Contur, může tento tlak působící na zmíněný O-kroužek postačit, aby se na opomenuté zalisování při zkoušce těsnosti nepřišlo. Teprve při tlakových rázech během provozu dochází k úniku média a ke vzniku škod.

Konstrukce SC-Contur je použitelná pro celý zkoušený úsek a je nezávislá na rozdílech tlaku. Zároveň se vyznačuje další předností: na základě spolehlivé bezpečnosti SC-Contur umožňuje Viega centrální zkoušku těsnosti.

Na spojkách Profipress udává zelený bod na vnější straně kanálku, že je spojka vybavena bezpečnou SC-Contur (viz obr. 4). Pro instalace plynu je tento bod žlutý.

Image 4Obr. 4 • Zelený bod (voda) nebo žlutý bod (plyn) na spojce Profipress zřetelně udává, že tato spojka je vybavena SC-Contur (SC = safety connection)

Profipress sSC-Contur od firmy Viega

Lisované spoje u potrubních instalací patří v současnosti ke standardu. V roce 1995 se firmě Viega podařilo, jako prvnímu výrobci, zahájit sériovou výrobu lisovaných spojů u měděných potrubních systémů.

Všechny lisovací spojky Viega jsou vyráběny s tzv. SC-Contur (SC = safety connection): spojky jsou v nezalisovaném stavu netěsné. Díky této vlastnosti můžeme již při napouštění instalace zjistit, že některý potrubní spoj zůstal nezalisován. Po zalisování je tento spoj trvale těsný.

Se systémy Viega můžeme provést všechny potrubní instalace v budově (vytápění, sanitární, plynové a solární rozvody; pro průmysl též rozvody stlačeného plynu a mnohých dalších médií) a sice v dimenzích 12 až 54 mm, v „XL“ provedení dokonce do 108 mm.


Další informace naleznete na www.viega.cz

Firemní článek