+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Rekonstrukce poslední části domova pro seniory (část za kaplí) v Moravské Třebové.

08.01.2018 Firma: QUANTUM, a.s.

Jedná se o dvě kotelny, které jsou osazeny vždy po dvou kusech plynových zásobníkových ohřívačů teplé vody s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin Q7-400-VENT-C.

Image 1

Domov získává 25 lůžek a po této rekonstrukci se dostává pavilon „A na celkovou kapacitu 99 lůžek. S kapacitou 101 lůžek pavilonu „D“, tak dosahuje domov celkovou kapacitu 200 lůžek.

Image 0

Podle zachované kroniky lze počátek stávajících objektů sociálních služeb města Moravské Třebové datovat roky 1825 až 1830. Tehdy se v Moravské Třebové usadily tři řeholní sestry – terciářky, věnující se výchově sociálně potřebné mládeže z města a okolí. V počátku se zaměřily na výuku čtení, psaní a ručních prací. Postupně získávaly domy a pozemky, které včetně okolí upravovaly na objekty a prostor vhodný pro rozšiřující se školní činnost. Postupem doby se začaly orientovat také na péči o staré občany a daly tak základ nynějším sociálním službám.


Investor:
Město Moravská Třebová, Nám T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 00194264 

Adresa:
Sociální služby města Moravská Třebová, Domov pro seniory, Svitavská 308/8, 571 01 Moravská Třebová 

Firemní článek