+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Případová studie obnovy rozvodů teplé a studené vody v bytovém domě

13.04.2018 Firma: FV - PLAST, a.s. Časopis: 2/2018

Obytný blok Kurkova ulice, Praha 8 – Ďáblice
Realizace: červenec 2016
Projekt: Thermoregul
Realizace: Inmes
Jedná se obytný blok se 7 vchody a 14 obytnými podlažími, postavený v 70. letech minulého století panelovou technologií s rozvody pitné vody a teplé vody v instalačních šachtách v ocelových trubkách ošetřených pozinkováním, kotvených na ocelových podporách.

Image 1

Tepelná izolace, v minulosti provedená plstí, se v době rekonstrukce v převážné většině již rozpadala. Dále bylo v šachtách umístěno osinkocementové odpadní potrubí, rozvod plynu a vzduchotechnické vedení. Část koupelen byla v původním prefabrikovaném provedení, část rekonstruovaná s různými prostupy do instalačních šachet, připojení koupelen ve většině případů z polyfuzně svařovaného potrubí z PPR. Jednotlivé vchody propojoval v 1. PP ležatý kolektor taktéž z pozinkované oceli.

Předmětem obnovy se staly ocelové trubky svislých i ležatých rozvodů teplé a studené vody, cirkulace a svislé kanalizační potrubí.

Obnova byla navržena ze systému polyfuzně svařovaných trubek a tvarovek z PP-RCT – nového typu randomkopolymeru polypropylenu se zvýšenou tlakovou a teplotní odolností. Nové trubky, vyráběné společností FV–Plast, a.s., nesou obchodní označení PP-RCT FASER HOT a PP-RCT UNI. Díky novému materiálu, který snáší vyšší napětí ve stěně trubky, je možné docílit nižší tloušťky stěny trubky a tím zvýšit vnitřní průměr resp. průtok proudící vody až o 38 % oproti původním trubkám vyrobeným z běžného PPR. Pro svislé vedení pitné vody bylo navrženo potrubí PP-RCT UNI v dimenzi od paty stoupačky d50 – 40 – 32, pro teplou vodu potrubí PP-RCT FASER HOT v dimenzi od paty stoupačky d50 – 40 – 32 a pro cirkulaci pak potrubí PP-RCT FASER HOT v dimenzi d25. Pro kotvení potrubí se použily špalky ze suchého měkkého dřeva s vyfrézovanými otvory pro trubky, namontované na stávající ocelové konzole. Jsou navrženy jako pevné body v místě odbočky k bytovému vodoměru a teplotní dilatace potrubí je kompenzována mírným vyvlněním potrubí mezi těmito pevnými body a kluznými body v místech prostupu patry. Společnost FV–Plast, a.s. vyrábí přímo pro účely obnovy svislých vedení trubky v délce 3 m, které usnadňují manipulaci, práci a snižují odpad při zkracování. Po­užité tvarovky splňují všechny parametry pro návrh a výstavbu vnitřního vodovodu, jsou spojovány svařováním bez použití lepidel, těsnění nebo heterogenních svěrných spojů a při správné montáži zaručují nadstandardní míru bezpečnosti. Pro snížení tepelných ztrát na teplé vodě a cirkulaci a pro zachování kvality pitné vody se navrhla tepelná izolace potrubí z pěnového polyetylenu v tloušťce 30 resp. 20 mm. Ležaté vedení pitné vody bylo navrženo z trubek PP-RCT UNI d90, ležaté vedení teplé vody z trubek PP-RCT FASER HOT d90 a cirkulace teplé vody z trubek PP-RCT FASER HOT d40.

Vlastní provedení obnovy proběhlo v letních měsících, v době plánované odstávky centrálního zásobování teplem. Součást prací tvořilo vypuštění a demontáž stávajícího potrubí, úprava kotvení a vyčištění prostupů instalační šachtou, montáž nového potrubí, napojení na bytové vodoměry, tlaková zkouška a napuštění vodou. Vzhledem k tomu, že lze uzly, nezbytné pro připojení bytových vodoměrů, smontovat předem v dílenských podmínkách, je možné všechny tyto kroky zvládnout u desetipodlažního objektu na jedné stoupačce během 8 hodin. Tepelná izolace potrubí se provádí postupně v průběhu několika následujících dní. I v případě tohoto čtrnáctipodlažního objektu se podařilo omezit chod bytů pouze minimálně a na každé stoupačce byla vždy voda do 17 h odpolední opět k dispozici. Největšími překážkami se staly v některých případech malé přístupové otvory do instalačních šachet, zejména v modernizovaných koupelnách, naopak velkou výhodu představovala ohebnost trubek z polypropylenu a jejich výrobní délka 3 m.

Náklady spojené s obnovou rozvodů vody i ostatních médií v bytovém domě nesou vždy obyvatelé, ať už vlastníci, družstevníci nebo nájemníci. Náklady spojené s provozováním obvykle nese správce. V případě obnovy rozvodů pitné a teplé vody v bytových domech z polyfuzně svařovaných systémů z PP-RCT společnosti FV–Plast, a.s. mohou být všichni spokojeni. Dokonalé homogenní spoje spolu s celkovou pevností systému jsou zárukou 100% těsnosti. Nízká provozní drsnost a vnitřní světlost potrubí limitovaná světlostí trubek, nikoliv tvarovkami přináší úspory na cirkulačních čerpadlech a dostatečné průtoky i pro náročné sprchové a jiné koupelnové kreace.

Image 2

Na závěr ještě dovolte cenové srovnání. To, že obnovu 10 pater zvládnou 3 pracovníci během 8 hodin, si nechme stranou, pro případné budoucí srovnávání pracovní náročnosti a pojďme k ceníkovým cenám jednotlivých komponent (obvyklé slevy jsou všem zainteresovaným známy):

  • Trubka PP-RCT UNI d40: 97,– Kč/m
  • Trubka univerzální PEX d32:  199,– Kč/m
  • Tkus PPR 40 x 25: 46,– Kč/ks
  • Tkus lisovací 32 x 20: 333,– Kč/ks

Pro jistotu srovnávejme polypropylenové trubky o dimenzi vyšší.
Z uvedeného jasně vyplývá vysoká užitná hodnota systémů dodávaných společností FV–Plast.

Firemní článek