+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Young Energy Europe

3. ročník kurzu v oblasti energetických úspor - prezentace projektů:

Projekt Young Energy Europe je financován prostřednictvím Evropské iniciativy na ochranu klimatu (EUKI). EUKI je finanční nástroj Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti (BMU). Hlavním cílem iniciativy EUKI je spolupráce v rámci Evropské unie, která podpoří snížení emisí skleníkových plynů a zintenzívní dialog a výměnu vědomostí a zkušeností v rámci Evropy na základě Pařížské dohody.
Česko-německá obchodní a průmyslová komora nabízí bezplatný kurz v oblasti energetiky, jehož cílovou skupinou jsou mladí zaměstnanci do 35 let. Ti se v rámci jednotlivých školení dozvědí, jak v podniku odhalit rezervy v oblasti úspor energií, optimalizovat procesy či realizovat energeticky úsporná opatření a tím přispět k lepší ochraně klimatu. Účastníci kurzu obdrží certifikát o získání dodatečné kvalifikace v oblasti účinného využívání zdrojů energie.

5denní školení - během jednotlivých školicích dnů získají účastníci informace a rozšíří si své znalosti v následujících oblastech:

  • ochrana klimatu
  • energetický management provozu, provozní technologie
  • možnosti optimalizace a úspor energie
  • obnovitelné zdroje energie
  • energetická efektivita budov, vytápění/chlazení/větrání
  • osvětlení, stlačený vzduch
  • efektivita zdrojů - odpady/oběhové hospodářství, management a spotřeba/úspora vody podniková mobilita
  • výpočty hospodárnosti, návratnosti, úspor CO2, možnosti financování projektů
  • soft skills - prezentační a komunikační dovednosti, projektový management

Praktická část
V průběhu kurzu účastníci navrhnou a zrealizují ve svém podniku projekt energetických úspor. Pro práci na praktickém projektu v oblasti energetických úspor je k zapůjčení sada kvalitních měřicích přístrojů.

Prezentace energeticky úsporných projektů
V rámci posledního dne kurzu se prezentují praktické projekty na společném workshopu. Tím je účastníkům umožněno profitovat i ze zkušeností z ostatních firem a získat další podněty k samostatnému hledání dalších potenciálů úspor. Po skončení kurzu obdrží úspěšní účastníci certifikát o absolvování kurzu, bude vyhlášen nejlepší projekt.

Místo konání:Praha, ČNOPK
Od:21.05.2020
Do:21.05.2020
Pořádá:Česko-německá obchodní a průmyslová komora
Telefon:221 490 350