+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Technologie pro systémy zásobování teplem

Odborný seminář pro zástupce společností zabývajících se dodávkou tepla, dodavatele technologií, pracovníky městských a obecních úřadů a odborníky zabývajícími se technologiemi rozvodu tepelné energie, kompenzací potrubních sítí, armaturami, výměníkovými stanicemi DPS a systémy řízení a zpracování dat v SZT.
Praktická část bude zaměřena na zkušenosti z projektování, výstavby a provozování systémů zásobování teplem. Program: Pokročilé kotlové technologie pro malé soustavy CZT - Realizace odvodu spalin na objektech - Kogenerace v praxi -  Novinky v rozvodech teplonosného média, ukázky z praxe - Kompenzátory potrubí pro tepelné soustavy - Armatury pro tepelné rozvody - Řízení distribuce tepelné energie - Měřiče tepla a sdílení dat v SCZ - Nasazení elektronických čerpadel a jejich možnosti při diagnostice soustavy - Kontrola kotlů – povinnosti podle aktuální legislativy

Místo konání:Klub Teplo Přerov, Horní náměstí 9, Přerov, 750 02
Od:17.05.2018
Do:17.05.2018
Pořádá:Asociace dodavatelů tepla a technologií, Semtín čp. 108, 533 53 Pardubice
Telefon:605 913 365