+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Technologie pro systémy zásobování teplem

Odborný seminář pro zástupce společností zabývajících se dodávkou tepla, dodavatele technologií, pracovníky městských a obecních úřadů a odborníky zabývajícími se technologiemi rozvodu tepelné energie, kompenzací potrubních sítí, armaturami, výměníkovými stanicemi DPS a systémy řízení a zpracování dat v SZT. Praktická část bude zaměřena na zkušenosti z projektování, výstavby a provozování systémů zásobování teplem.
Program:
 -       Legislativa v praxi
 -       Novinky v rozvodech teplonosného média, ukázky z praxe
-       Kompenzátory potrubí pro tepelné soustavy
 -       Elektronická čerpadla a jejich možnosti
 -       Řízení distribuce tepelné energie - pokročilé využívání dat
 -       Měřiče tepla a sdílení dat v SCZT
 -       Odečty měřidel pomocí smartphonů
 -       Realizace odvodu spalin na objektec
 -       Kontrola kotlů – povinnosti podle aktuální legislativy 
 -       Aktuální stav OP PIK

Místo konání:Klub Teplo Přerov, Horní náměstí 9, Přerov, 750 02
Od:22.05.2019
Do:22.05.2019
Pořádá:Asociace dodavatelů tepla a technologií, Semtín čp. 108, 533 53 Pardubice
Telefon:605 913 365