+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Stavební zákon – orientace na plynárenství

Český plynárenský svaz pořádá odborné školení na téma Stavební zákon – orientace na plynárenství.

Akce je určena pro projektanty, přípraváře staveb, technické dozory, zhotovitele, investory, dále pro technické a provozní pracovníky plynárenských společností a konzultantské firmy.
Školení získalo v rámci systému odborného plynárenského vzdělávání 2 body. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení. V programu celoživotního vzdělávání ČKAIT akce hodnocena 1 kreditem.

Body programu:

  • Stavební zákon v účinném znění
  • Příprava na digitalizaci stavebního řízení; Zákon č. 416/2009 sb. v účinném znění a probíhající novela včetně souvisejících zákonů (zákon o vyvlastnění, správní řád, stavební zákon, novela energetického zákona, zákon o ochraně přírody a krajiny)
  • Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
Místo konání:Český plynárenský svaz, U Plynárny 223/42, vchod 56 B, Praha 4 – Michle
Od:26.05.2020
Do:26.05.2020
Pořádá:Český plynárenský svaz, U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4
Telefon:721 464 156