+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám

Hlavní témata semináře:
 - Obsah a aplikace zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a jeho souvislosti.
 - Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- Podnikání a závazkové vztahy ve výstavbě: občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, živnostenský zákon, zákon o veřejných zakázkách.
- České technické normy - zákon o technických požadavcích na výrobky.
 - Podrobné informace o průběhu autorizační zkoušky.
Cílová skupina: Seminář je určen žadatelům o autorizaci ČKAIT ve všech oborech. Cílem kurzu je usnadnit zájemcům přípravu k autorizační zkoušce v oblasti závazných právních předpisů, které jsou nutné pro úspěšné absolvování obecné písemné části autorizační zkoušky. 
Přednášejí: Ing. Jiří Kliner, JUDr. Jana Spěváková, Ing. Žanet Hadžič (dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy).
  V ceně kurzu je zdarma publikace "Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb.", která je nezbytnou pomůckou k písemnému testu (kromě souboru zkušebních otázek, obsahuje publikace plné znění zákona č. 360/1992 Sb., autorizačního zákona, Profesního a etického řádu ČKAIT, pokyny pro vyplnění žádosti o udělení autorizace a vzor formuláře žádosti, pokyny Autorizační rady ČKAIT k používání testů.)

Místo konání:Praha 2, Dům ČKAIT, Sokolská 15
Od:28.08.2018
Do:29.08.2018
Pořádá:INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2
Telefon:227 090 213