+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám - Brno

Hlavní témata semináře:
- Obsah a aplikace zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a jeho souvislosti.
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- Podnikání a závazkové vztahy ve výstavbě: občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, živnostenský zákon, zákon o veřejných zakázkách.
- České technické normy - zákon o technických požadavcích na výrobky.
- Podrobné informace o průběhu autorizační zkoušky. 
Seminář je určen žadatelům o autorizaci ČKAIT ve všech oborech. Cílem kurzu je usnadnit zájemcům přípravu k autorizační zkoušce v oblasti závazných právních předpisů, které jsou nutné pro úspěšné absolvování obecné písemné části autorizační zkoušky.
Přednášejí:  Ing. Jindřich Pater, Ing. arch. Zdena Umlášková (dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy).
Vložné: 3000,- Kč
V ceně kurzu je zdarma publikace Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb., která je nezbytnou pomůckou k písemnému testu (kromě souboru zkušebních otázek, obsahuje publikace plné znění zákona č. 360/1992 Sb., autorizačního zákona, Profesního a etického řádu ČKAIT, pokyny pro vyplnění žádosti o udělení autorizace a vzor formuláře žádosti, pokyny Autorizační rady ČKAIT k používání testů.)

Místo konání:Dům ČKAIT, Vrchlického sad 2, Brno
Od:14.01.2020
Do:15.01.2020
Pořádá:ČKAIT, Oblastní kancelář Brno, Vrchlického sad 1962/2, 602 00 Brno
Telefon:+420 545 574 310; 734 612 789