+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Příprava k právní části autorizační zkoušky ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb.

Seminář je soustředěn na intenzivní přípravu k právní části autorizační zkoušky podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ( zákon bývá označován jako autorizační zákon).
Odborná část semináře je zaměřena na výklad a aktuální přehled vybraných znalostí platných právních a technických předpisů požadovaných k písemné i ústní části autorizační zkoušky. Vedle odborné části je dále zařazena podrobná informace o průběhu autorizační zkoušky podle požadavků ČKAIT.
Seminář je určen žadatelům o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. ve všech oborech a rovněž poskytne aktualizaci přehledu a znalostí právních předpisů ve výstavbě i dalším osobám činným v oblasti přípravy a realizaci staveb.
Odborný garant: Ing. Jitka Víchová, Česká společnost pro stavební právo.

Místo konání:Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1
Od:02.05.2018
Do:02.05.2018
Pořádá:Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1
Telefon:224 229 617