+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Malé kotle na zemní plyn

egislativa, vlastnosti zemního plynu, základní principy malých spotřebičů na ZP, druhy kotlů. Součástí kurzu bude návštěva laboratoří, seznámení se základními částmi kotle, měření a identifikace běžných závad.
Přednášející:doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D., Ing. Otakar Štelcl
Přehledové kurzy „Udržitelná energetika“ jsou určeny pro získání nebo připomenutí znalostí v základních disciplínách energetiky, jsou vhodné i jako rekvalifikační kurzy pracovníků z neenergetických specializací pracujících v energetice. Každý kurz je věnován vybranému tématu a všechny kurzy společně tvoří ucelený průřez základních znalostí umožňující dobrou orientaci v energetickém sektoru. Kurzy jsou zajištěny přednášejícími z řad akademických pracovníků Energetického ústavu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně.   

Místo konání:Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2, 616 00 Brno, budova A1, místnost 1441.
Od:07.06.2018
Do:07.06.2018
Pořádá:Energetický ústav Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně
Telefon:541 142 590