+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Energetické využití biomasy, Spalovny

Vlastnosti biomasy, potenciál biomasy, mechanická úprava biomasy, zplyňování biomasy, zařízení pro centrální i lokální vytápění. Zdroje a vlastnosti odpadů, zařízení pro termické využití odpadů, ekologie.
Přednášející: Ing. Martin Lisý, Ph.D., doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.)
Přehledové kurzy „Udržitelná energetika“ jsou určeny pro získání nebo připomenutí znalostí v základních disciplínách energetiky, jsou vhodné i jako rekvalifikační kurzy pracovníků z neenergetických specializací pracujících v energetice. Každý kurz je věnován vybranému tématu a všechny kurzy společně tvoří ucelený průřez základních znalostí umožňující dobrou orientaci v energetickém sektoru. Kurzy jsou zajištěny přednášejícími z řad akademických pracovníků Energetického ústavu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně.   

Místo konání:Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2, 616 00 Brno, budova A1, místnost 1441.
Od:01.06.2018
Do:01.06.2018
Pořádá:Energetický ústav Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně
Telefon:541 142 590