+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Bezbariérové užívání staveb ve vztahu vyhlášky č. 398/2009 Sb.

Cílem semináře je seznámit účastníky s principy tvorby bezbariérového prostředí staveb (pozemních staveb, pozemních komunikací a veřejného prostranství) v návaznosti na současné právní prostředí (zejména ve vztahu vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb) a požadavky navazujících českých technických norem. Určeno pro: projektanty pozemních staveb, pracovníky státní správy, autorizované inspektory, stavbyvedoucí, stavební dozory.


 

Místo konání:Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1
Od:19.09.2017
Do:19.09.2017
Pořádá:Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Telefon:224 229 617