+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Stát ukončí podporu pro kotle na uhlí.

04.01.2019

Dotace se zaměří na biomasu nebo tepelná čerpadla.

Image 1

Zdroj: SEAI

V chystané třetí vlně kotlíkových dotací už stát nebude přispívat na kombinovaná zařízení, která umí spalovat kromě biomasy i uhlí. Změnu, kterou již několik let prosazují ekologické organizace i například Svaz průmyslu a dopravy ČR, schválil Monitorovací výbor Operačního programu životní prostředí, jenž dohlíží na čerpání peněz z fondů EU.

Návrh nakonec předložilo Ministerstvo životního prostředí, které se potřebné změně v minulých letech bránilo. Konec dotování kombinovaných kotlů navazuje na předchozí vyřazení pouze uhelných kotlů ze seznamu zdrojů podporovaných kotlíkovou dotací, které ekologické organizace, průmysl a další prosadily na začátku roku 2017.

Lokální topeniště mohou až za tři čtvrtiny prachových mikročástic, které poletují v ovzduší. Že se ho nedaří vyčistit, kritizovala Evropská komise. V lednu dokonce hrozila sankcemi. Přislíbený odklon od uhlí ji uspokojil. „Evropská komise jasně deklarovala, že uhlí pro ni prostě nepředstavuje podporovatelný zdroj energie, souvisí to i s klimatickou politikou,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Image 2

Zdroj: ČT24

Ve třetí vlně kotlíkových dotací tak příspěvek dostanou kotle na biomasu nebo plyn či tepelná čerpadla.

Fakta: Tři vlny kotlíkových dotací

S dotací se už vyměnilo, nebo se tak v nejbližší době stane, skoro 60 tisíc topenišť. Stát chce, aby jich bylo celkem až 100 tisíc. V prvním kole, které odstartovalo v létě roku 2015, bylo možné pořídit i kotle pouze na uhlí. Největší zájem ale tehdy byl o kombinovanou variantu – na uhlí a biomasu.

Ve druhé vlně už lidé dávají přednost tepelným čerpadlům a čtvrtina přechází na plyn. Některé kraje žádosti nadále přijímají.

V třetí vlně dotací MŽP předpokládá zahájení příjmu žádostí pro kraje od 7. 1. 2019, ukončení příjmu je plánováno k 29. 3. 2019. Celková alokace činí 3 000 000 000 Kč.

Kromě změny v postoji k uhlí zůstanou podmínky i výše příspěvku stejné. Lidé v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji by ale nově mohli dostat na koupi i bezúročnou půjčku.

Podle ekologů se musí změnit i energetika a průmysl

„Lepší později než nikdy, myslím, že doba uhelná už skončila,“ poznamenal ředitel organizace Čisté nebe Nikola Caric. „Vítáme konec dotování uhlí, ale je potřeba provést opatření také k omezování spalování fosilních paliv v dopravě,“ dodal ředitel asociace ekologických organizací Zelený kruh Daniel Vondrouš.

Kromě domácností se podle ekologů musí změnit i energetika a průmysl. Navrhují proto vyšší energetickou daň z uhlí nebo poplatky z těžby.

Vzduch by pak mělo pročistit ještě jedno opatření. V roce 2022 budou muset být odstaveny z provozu všechny kotle první a druhé emisní třídy, jejichž prodej je zakázán od 1. ledna 2014, ale kterých je v provozu odhadem stále kolem 300 000. Obce mohou od září díky novele zákona o ochraně ovzduší zakázat na svém území vytápění tuhými palivy v těchto kotlích ještě před jejich plošným zákazem (viz LYČKA, Zdeněk. Novela zákona o ochraně ovzduší a malé spalovací zdroje na pevná paliva. Topenářství instalace. 8/2018, s. 86–89)

Zdroj: ČT24, MŽP, redakce